Mittel Fjärrvärme

Sedan 1990 har Mittel vuxit med ambitionen att förbättra tekniken inom nyproduktion och reparation av fjärrenergirör. Alltid med erfarenheter från fältet. Vi utvecklar även heltäckande systemlösningar för underhållsplanering och lokalisering av skador i fjärrenerginät med larmtrådar.