Ivida_Ida-Boden_kontakt.jpg

Ivida

Ivida ser det som ingen annan tidigare sett och utmanar traditionella metoder genom multivariat dataanalys på nya eller befintliga dataset.