MTST_Hans-Hedberg_Pär-Suneson_318x416.jpg

Onsitus (fd MTST)

ONSITUS (fd MTST) är ett tjänsteföretag, vid Uminova Innovations inkubator. Företaget arbetar med säkerhetsinnovation inom samspelet Människa-Teknik och Organisation. Vi erbjuder kundanpassade användarcentrerade metoder i att öka organisationers handlingsberedskap.