Bioendev

Bioendev utvecklar teknik och metoder för energiutvinning ur biologisk råvara. Vår bas är världsledande forskning inom termiska omvandlingsprocesser.