Feely

Feely AB utvecklar verktyg inom mobil hälsa, med fokus på mental hälsa och emotionellt välbefinnande. Den första tjänsten heter Feelyapp, och är ett förebyggande verktyg för att hjälpa människor att motionera sitt inre och skapa bra vanor kring sitt eget välbefinnande. Feelyapp är en prenumerationstjänst och en godkänd friskvårdsförmån.