Malin Ung

Halvdag om HR

Ägna en halvdag åt HR och skaffa dig en grundläggande och övergripande bild av arbetsgivarens och VD:s ansvar inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljö. Seminariet riktar sig mot VD:ar och blivande Vd:ar i mindre bolag.

Innehåll och upplägg
Seminariet hålls på svenska och innehåller en blandning av teoripass, praktiska case och gruppövningar, samt diskussioner och erfarenhetsutbyten. Följande moment ingår:

·       Grunderna i arbetsrätt; arbetsmarknadens parter, fackliga relationer

·       Regler för anställning; ingå och avsluta samt vanligaste ledigheterna

·       VD och chefers arbetsmiljöansvar; nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö

·       Nya krav på arbete mot diskriminering; aktiva åtgärder och lönekartläggning

·       De vanligaste misstagen och vad kostar de?

Föreläsare Malin Ung, HR Skills Stockholm AB. Malin är en senior HR konsult med över 20 års erfarenhet av HR området inom flera olika branscher och typer av företag. Malin är en mycket uppskattad och engagerad utbildare som de senaste åren fokuserat mest på arbetsrätts- och arbetsmiljöutbildningar. Malin har genomfört såväl företagsanpassade utbildningar som öppna utbildningar via t.ex. Företagsuniversitet, Företagsekonomiska Institutet och Edge HR.

Seminariet vänder sig i första hand till nyföretagare/startup-bolag, inskrivna hos inkubatorerna Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator, men i mån av plats är även personer utanför ovan inkubatorer välkomna att delta.

Anmälan

Anmäl via Biotech Umeå. Obligatorisk föranmälan krävs. Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt för samtliga men antalet platser är begränsat varför vi förbehåller oss rätten, att vid eventuell platsbrist prioritera bolag från Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator. Kursdokumentation och kaffe ingår.


Vid utebliven närvaro eller vid avanmälan senare än 48 timmar utgår en "no-show"-avgift om 300 kr (ex. moms).

Kontakt; Upplysningar
Göran Lidgren, goran.lidgren@uminovainnovation.se, 0703-295718

  • Datum: 5 oktober, 13:00-17:00
  • Plats: P5 konferens (Väven) i centrala Umeå
  • Arrangör: Uminova Innovation och Biotech Umeå
  • Webbadress: