Tempus Information System

Vi tillhandahåller pålitliga och beprövade system för registrering av faktisk närvaro i skola och barnomsorg.

Allt fler verksamheter börjar inse fördelarna med en närvarobaserad taxa. Det är ett rättvist system som leder till minskade kostnader och administration. Dessutom ger systemet i sig en kunskap om faktisk närvaro, vilket leder till ytterligare förbättrad planering och drift av verksamheten.

www.tempusinfo.se