Joyn Service Design

Vill sätta användarna i centrum med tjänstedesign

Tjänstedesign inom den offentliga sektorn. Det är Joyn Service Designs specialitet. Företaget startades av industridesignern Ville Lintamo och interaktionsdesignern Linda Bresäter.

– Vi hjälper våra kunder med tjänsteutveckling utifrån användarnas perspektiv för att skapa positiva möten till exempel inom vården. Det är en samskapande process där de som använder tjänsten kan vara med och bidra med sina erfarenheter, berättar Ville Lintamo.

Joyn Service Design har ett socialt perspektiv på sina tjänster.

– Vi vill gärna vara med och minska utanförskap i samhället. Stora summor satsas på att minska
ungdomsarbetslöshet och där kan våra tjänster vara till en god hjälp. Allt fler nyutexaminerade studenter
från Designhögskolan vid Umeå universitet väljer att stanna kvar i Umeåregionen och satsa på eget.

– Det håller på att växa upp ett designkluster av små start-ups här i Umeå, vilket är trevligt, stadens
självförtroende på designområdet växer. En bidragande orsak är säkert också att Uminova Innovation
finns här som stöd, säger Ville Lintamo.

www.joynservicedesign.se

Text: Ingela Hjulfors Berg
Foto: Malin Grönborg