Sonvox VoxLog Caroline Burvall

VoxLog - världens minsta röstmätare

Voxlog är en liten och bärbar röstmätare som används främst av logopeder och forskare för att spela in människors olika röstproblem. Den har utvecklats av företaget Sonvox som har knoppats av från Limes Audio.

– Fördelen med Voxlog är att den kan användas av patienten i sin vardag, där de främst använder sin röst och där problemen ofta uppstår. Patienten slipper göra mätningarna på sjukhus vilket är tidsbesparande för logopederna som sedan lätt kan analysera den insamlade informationen i ett datorprogram, säger Caroline Burvall, vd för Sonvox och nyutexaminerad ekonom från Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Voxlog spelar enbart in röstvibrationer, inte tal. Däremot kan den ge taktil återkoppling genom vibration i ett behandlande syfte, till exempel om patienten behöver sänka eller höja rösten.

Voxlog finns redan på marknaden, tillverkas i Bjurholm av Chip & Circuit, och håller på att CE-märkas. Produkten har redan vunnit ett visst internationellt gehör, den används nämligen av en röstforskare på operan i Milano samt av forskare i Spanien, Tyskland och Nederländerna.

www.sonvox.com

Text: Ingela Hjulfors Berg
Foto: Malin Grönborg