Göran Nilsson Uminova Innovation

Göran Nilsson

Affärscoach, internationell affärsutveckling

Göran Nilsson är utbildad ekonom och har också en grundläggande juristutbildning, koncentrerat till civilrätt och immaterialrätt. Göran var redan under studietiden, som avslutades 1978, inriktad mot innovations- och affärsutvecklingsprocessen och har allt sedan dess jobbat med dessa frågor i olika roller; Almi, privat företag och sedan 1986, Uminova Innovation och dess föregångare. Vidare har Göran sedan 1980 arbetat som styrelseledamot i ett stort antal små och medelstora företag, både företag från den akademiska världen och den utanför, i första hand då mindre verkstadsföretag.