Tina-Sjöström-Emma-Möller_2.jpg

Fortsättning följer för sommarentreprenörerna Tina och Emma

2011-10-17

Båda hade tänkt tanken att starta eget företag. Uppdraget som sommarentreprenör landade vältajmat hos Tina Sjöström och Emma Möller. För Tina kändes det först som ett stort steg att ta, men i efterhand tycker hon att det blev ett helt rätt beslut. Emma hade redan haft funderingar kring att starta eget efter examen.

- Med rätt hjälp och coachning är det inte så svårt som jag trodde, menar Emma.

Omfattande kartläggning

Emma & Tinas uppdrag bestod av att kartlägga omfattningen av Skogstekniska klustrets samröre med övriga branscher i Sverige, främst inom tjänstesektorn. Kontakten med Skogstekniska klustret tog de redan under sitt examensarbete.
Sommaren som sommarentreprenör har varit lärorik, tycker båda.
- Något väldigt positivt med den här sommaren är den praktiska kunskap kring företagande som vi har fått ta del av, bland annat bokföring, säljkunskaper och kundkontakter, tycker Tina.

Användbara kunskaper

Både Tina och Emma har haft stor nytta av sina studier i företagandet. Tina är statsvetare från grunden och har sedan dess utbildat sig till samhällsanalytiker och utredare.
- Min utbildning har förberett mig för att arbeta med kunskapsintensiva flöden och sammanhang, vilket jag har god nytta av i mitt företagande.

Som beteendevetare, samhällsanalytiker och utredare har Emma fått mycket övning i informationsinsamling, materialanalys och att kunna se sammanhang mellan många olika kontexter. Hon tycker även att examensarbetet gav en del praktiska kunskaper i nätverkande och kontaktskapande som kommer till användning i det egna företaget.

Fortsatt företagande

Tina Sjöström håller kontakten med Uminova Innovation om hur hon ska fortsätta med sitt företagande.
- Det känns jättespännande att se hur mitt företag kan utvecklas i framtiden.

Emma har just fått heltidsjobb i ett jämställdhetsprojekt så hon kommer att ha fullt upp med det fram till januari 2013. Efter det planerar hon att fortsätta utveckla sitt företag.  Hon menar att det kan det vara enklare att vara sin egen arbetsgivare.
- Eftersom jag vill jobba med jämställdhet och samhällsanalys så tänkte jag att det är svårt att hitta jobbet jag söker. Att starta eget var därför ett alternativ och jag är jätteglad att jag har fått chansen att utveckla mina idéer som sommarentreprenör.

Text och foto: Jessika Lagrelius