Vinnova Vinn nu

Sök finansiering från Vinnova till ditt startup!

2016-12-22

Nu öppnar Vinnova 2 nya utlysningar tilll små och medelstora företag; Innovativa Startups & Innovationsprojekt i företag. Vinnova jobbar för att möjliggöra utveckling av projekt i faser där annan finansiering är svår att få. Vi arbetar för att öka jämställdheten i näringslivet och ser därför gärna ansökningar från jämställda företag.

Innovativa startups  

I det här erbjudandet riktar vi oss till unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Vi vill möjliggöra utveckling av företag i faser där annan finansiering är svår att få. Företagens verksamhet ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer. Vi finansierar både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

>> Läs mer och ansök här

Innovationsprojekt i företag

Är ni ett företag med mindre än 250 anställda och är i behov av finansiering för att starta och bedriva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få? Vi finansierar projekt som baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer med stor kommersiell potential. Projekten kan handla om utredning av kommersiella förutsättningar, framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer. 

>> Läs mer och ansök här