Niklas UmanDiagnostics webb UI.jpg
Niklas Norgren VD UmanDiagnostics

Umeåbolaget får hjärnskador att synas i blodprov

2017-01-19

Snart kan vi upptäcka en hjärnskakning genom ett enkelt blodprov. Flera forskningsstudier har redan bekräftat resultaten och det internationella intresset är stort. Bakom den nya diagnostikteknologin står det Umeåbaserade företaget UmanDiagnostics tillsammans med det amerikanska Quanterix.

”Vi ser ett stort behov av bättre, snabbare och enklare diagnostik av hjärnskador. Med den här tekniken hoppas vi kunna tidigare upptäcka och också följa sjukdomsutvecklingen under behandling”, säger Niklas Norgren, vd på UmanDiagnostics.

UmanDiagnostics har inlett ett affärssamarbete med amerikanska Quanterix, som utvecklar teknik för digital diagnostik. Tillsammans skapar de ett test som baseras på UmanDiagnostics unika och specifika nervskademarkör, NF-light, kombinerat med Quanterix känsliga SIMOA-teknik, som kan upptäcka och kvantifiera enstaka molekyler i blod och andra kroppsvätskor.

Tio miljoner drabbas

Uppskattningsvis drabbas tio miljoner människor årligen av traumatiska hjärnskador, ofta i samband med idrott och trafikolyckor. Av dessa lider 75 procent av hjärnskakning. Skadan är ofta relativt lindrig och om hjärnan får möjlighet att läka och återhämta sig tillfrisknar patienten helt. Upprepade hjärnskakningar kan däremot ge patienten kroniska och allvarliga skador.

Ishockeyspelare

”Ishockeyspelare och yrkesmilitärer är exempel på grupper som ofta drabbas av hjärnskakningar. För att försäkra sig om att deras hjärnor återhämtat sig innan de ger sig ut på plan eller i fält igen, behövs pålitliga mätinstrument. Med den här tekniken kommer det att räcka med ett enkelt blodprov”, säger Niklas Norgren.

Exakt bild

När hjärnan skadas läcker proteiner från de skadade cellerna ut i ryggmärgsvätskan. Det handlar om små mängder som till slut också når blodet. Det är genom att mäta förekomsten av dessa proteiner, som man kan se om patienten har hjärnskakning. Den nya tekniken är både enkel att använda och ger en exakt bild av patientens tillstånd. 

Stor uppmärksamhet

Affärssamarbetet innebär att UmanDiagnostics säljer nervskademarkörer till Quanterix för utveckling och tillverkning av diagnostik-produkten. I USA har möjligheterna med hjärnskadediagnostik metoden redan fått stor uppmärksamhet. Wall Street Journal, CNBC och Al Jazeera har skrivit om metoden.


UmanDiagnostics


UmanDiagnostics grundades 2006 och bolaget har, baserat på forskning vid Umeå Universitet, utvecklat en specifik nervskademarkör, NF-light. Den används redan för att i ryggmärgsvätska mäta och påvisa nervskada. Att ta ett ryggmärgsprov är relativt komplicerat och kan vara riskabelt. UmanDiagnostics har i ett VINNOVA-projekt, tillsammans med forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, utvecklat en metod för att mäta nervskademarkörer i blodprov.

Uman Diagnostics prognos för 2016 är en omsättning på 8 miljoner SEK och resultat 2,5 miljoner SEK. Aktieägare: Torgny Stigbrand 62%, Bo Hammarström  27% samt Niklas Norgren 10%.