Allmän_orange-fåtöljer_577x270.jpg

Uminova Innovation

Uminova Innovation utmanar entreprenörer och innovatörer att testa och utveckla sina affärsidéer och bygga upp växande företag. Tillväxt är målet, och för att växa behövs mod, uthållighet och vilja. Därför vänder vi oss till framåtsträvande människor från akademi och näringsliv i Umeå och Västerbotten, och satsar på personer och affärsidéer som vi tror kan gå långt.

Läs mer om...

» Våra ägare, finansiärer och partners

» Våra samarbetspartners

» Interna satsningar och aktörer i innovationssystemet

» Läs om företagens framsteg och framgångar i vår årsrapport