Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

15 miljoner till moln-forskning

Publicerad 2010-09-20

Ett stort förtroende riktas gentemot forskargruppen i Umeå som har fått maximal utdelning på sina två stora forskningsansökningar inom cloud computing av EU:s sjunde ramprogram. Tillsammans med sina internationella partners har de totalt beviljats drygt 150 miljoner kronor, varav knappt 15 miljoner kronor alltså går till Umeågruppen.

Det var totalt 35 sökande inom området, och av dessa har nu sju projekt tilldelats medel.

– Att få båda våra ansökningar finansierade när bara 20 procent beviljas medel är naturligtvis lite grann av jackpott. Samtidigt visar det att vi etablerat oss som en naturlig partner i de starkaste samarbetena. Det bådar gott även för framtiden, säger professor Erik Elmroth, som leder Umeågruppen.

Forskning inom cloud computing

Den Umeåbaserade gruppen bedriver forskning inom cloud computing, eller molnet som det kallas på svenska. Målet är att skapa elastisk datorkapacitet, dvs kapacitet som kan öka och minska utifrån vilka behov som finns. Företagens datorkraft flyttar, förenklat uttryckt, från de egna persondatorerna och servrarna till molnet. Då behöver de också bara betala för den kapacitet de använder. För att detta ska bli möjligt arbetar forskargruppen med att utveckla nya metoder, algoritmer, arkitekturer och programvaror.

– Många företag har ett snabbt växande eller starkt varierande behov av IT-kapacitet. Typiska exempel är nyhetssidor med strömmande video vid en stor nyhetshändelse eller ett litet nystartat företag som inte kan bedöma hur snabbt deras kapacitetsbehov kommer att växa, men exemplen på vilka som har nytta av tekniken kan nästan göras hur lång som helst, menar Elmroth.

Verktyg för molntjänster

Det ena projektet, OPTIMIS, handlar om att utveckla verktyg för pålitliga och kostnadseffektiva för molntjänster. Dessa ska kunna användas såväl i företagens egna datorhallar som för att leverera kapacitet till externa kunder och för moln-leverantörer som köper kapacitet av varandra för att kostnadseffektivt klara sina kunders belastningstoppar. Bland annat kommer forskarna att fokusera på nya metoder och verktyg som kan garantera tillfredsställande servicenivåer för IT-tjänster där kapacitetsbehoven varierar mycket. Umeågruppen, som är projektets vetenskapliga koordinator, får ett EU-bidrag på ca 8.5 miljoner kronor för tre år. Projektkonsortiets 13 partners inkluderar bland annat företag som ATOS Origin (projektkoordinator), SAP och British Telecom tillsammans med akademiska partners som till exempel Leeds University och tyska Fraunhofer.

Konstruera en infrastruktur

Det andra projektet, VISION Cloud, är inriktat på att konstruera en infrastruktur för virtuell lagring. Målet är att denna infrastruktur ska kunna användas för att på ett tillförlitligt och effektivt sätt kunna producera de dataintensiva tjänster som det förväntas finnas behov av då man nu på bred front börjar kombinera storskalig lagring och kraftfulla beräkningar inom tillämpningsområden såsom media, telekommunikation och sjukvård. Projektet koordineras av IBM Research Labs och bedrivs av ett konsortium med totalt 15 partners inklusive företag som SAP, Telefonica, Deutsche Welle, RAI, France Telekom och Telenor. Umeågruppens finansiering från EU uppgår till närmare sex miljoner kronor för tre år.

Dessa samarbeten ger möjligheter att snabbt driva forskningsfronten framåt i starka internationella konsortier och samtidigt lokalt vidareutveckla en redan mycket aktiv forskargrupp.

– Att vi har kunnat etablera oss som en central partner på den stora och industritunga EU-arenan för forskning kring programvaror för IT-tjänster är i hög grad tack vare insatser från en hel forskargrupp. Såväl forskarna Francisco Hernandez och Johan Tordsson som en grupp doktorander och systemutvecklare har varit mycket viktiga för detta, avslutar Erik Elmroth.

Under hösten tar båda projekten fart med ett OPTIMIS-möte i Leeds i september och kick-off för VISION Cloud i Haifa i oktober.

Foto: Samuel Bengtsson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.