Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

3D nästa steg för digitala kartor

Publicerad 2013-10-24

– Vi är redan duktiga på kartografi, positioneringsteknik och geografisk data, förklarar Anders Haraldsson, marknadsansvarig på
Cartesia, ett av landets ledande företag inom geografiska informationssystem, så kallad GIS.

–  Nu står vi inför nästa steg då vi kommer att ta in 3D i alla våra produkter, fortsätter Anders Haraldsson.

Ultralätta flygplan

Den nya 3D-tekniken görs möjlig inte minst med nya moderna små ultralätta flygplan som med kameror kan mäta in såväl byggnader som större miljöer utomhus. Så har Cartesia exempelvis på uppdrag av Lycksele kommun tagit fram en
3D-flygning in över Lycksele tätort
för att underlätta kommunens stadsplanering. Alla tredimensionella miljöer är framtagna från flygning med ett ultralätt flygplan från företaget AirFoto.

För den som ska leverera digitala kartor kommer sådan 3D-teknik att vara en nödvändighet att klara av, vilket också ligger i Cartesias plan inför framtida utveckling av sina digitala kartor, enligt Anders Haraldsson.

Främst i Sverige

Cartesia är ett av bolagen som ingår i det kluster för geografiska informationssystem, IGIS, som gjort Lycksele till ledande inom GIS i Sverige. Med lite drygt 50 anställda, varav 32 sitter i Lycksele, är Cartesia ett av de främsta företagen i landet som utvecklar produkter för geografisk data och digitala kartor.

– Det finns inget verksamhetssystem som inte kan tjäna på geografisk data. Det kan röra sig om allt från att timmerstockar ska flyttas från skogen till ett sågverk, eller att barnen i en kommun ska ta sig till skolan, berättar Anders Haraldsson.

Skolskjutsar

Just system för skolskjutsar och elevernas färdvägar till skolan har blivit en av Cartesias stora produktframgångar. Produkten kallas för Cartesia Skolskjuts och är ett beslutsstödssystem som hjälper kommuner att mer effektivt planera för skolskjutsar. Systemet är populärt och används idag i ett trettiotal kommuner.

Anders Haraldsson berättar att dataunderlaget till Skolskjuts hämtas från en mängd olika register. Elevregistret är självfallet en viktig bas, men också skolornas scheman, befolkningsregister, vägnätet, gång- och cykelvägar, hållplatser och annan fakta behöver hämtas in för att kommunens skolskjutsar ska kunna presenteras på överskådliga kartor och rapporter.

– Effekterna av ett sådant här system är enorma, säger Anders Haraldsson och pekar på tydliga besparingar med korrekta beslut, bättre föräldrakommunikation, minskat antal körda kilometer för skolskjutsarna vilket i sin tur innebär minskad bensinförbrukning.

Men planering med stöd av Solen innebär också en tryggare vardag för barnen eftersom en bättre översyn gör att skolvägen kan bli säkrare, betonar Anders Haraldsson.

GPS i timmerhantering

Geografisk information kan alltså effektivisera skolverksamhet i en kommun. Men det kan också handla om att förbättra processer inom industrier.

– Att optimera en process på en såg så att det blir mindre spill och dieselförbrukningen minskar kan vi också göra med GIS, förklarar Anders Haraldsson.

Tillsammans med företaget Datapolarna har Cartesia tagit fram produkten GPS Timber som hjälpt bland annat Martinsons i Bygdsiljum att effektivisera flödet av timmer in till såglinjen med färre felkörningar, lägre bränsleförbrukning och bättre kvalitet i produktionskedjan som resultat.

Den centrala programvaran i GPS Timber hanterar data från truckarna, sågbord och sortering.
I varje fordon finns en GPS-mottagare som håller reda på var fordonet befinner sig och vilka aktiviteter som utförs. Trådlöst sänds i realtid information från truckarna om deras position och aktivitet till den centrala servern. Timmerplanens lagerplatser visas i grafisk form på truckens bilskärm vilket ger föraren tydliga besked om var timmer ska hämtas eller lämnas.

Systemet är marknadsledande och finns på nästan alla stora sågar i Sverige och exporteras numer till andra länder som Österrike och Norge.

System för räddningsinsatser

– Andra system som kan stödjas av geografiska data finns inom blåljusvärlden med insatskartor som kopplas till fastighetsregister och befolkningsregister. Det innebär att insatsledaren direkt på plats kan få information om hur många människor som bor i en fastighet och även vilken ålder de har. Vilket kan vara avgörande vid en räddningsinsats, förklarar Anders Harldsson.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.