Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Agil utveckling lockar studenter

Publicerad 2013-06-07

– Att jobba med projektdelen i kursen har varit det mest givande. Programmera gör vi ju alltid men att få träffa företagen har gjort att vi blivit bättre rustade för arbetslivet, säger Jonas Lidén, en av 31 studenter från Datavetenskap och Interaktion och Design som under vårterminen prövat arbeta med så kallade agila metoder under en kurs i programvaruutveckling.

Gästföreläsare

Under kursen har sammanlagt åtta gästföreläsare från olika företag bjudits in för att berätta om hur de arbetar med agila metoder och projekt. Swedbank IT, Omegapoint, Enheten för It-stöd vid Umeå universitet, ITS, SAAB Aeronautics, Clavister, Tieto, Zert och Metria har funnits på plats och berättat om hur de fångar upp beställarens krav och behov, it-arkitektens roll, testdriven utveckling och underhåll av system och teknisk dokumentation.

Genom att spännvidden varit stor med besök från både större och mindre arbetsplatser har studenterna fått en bred inblick i agil utveckling.

– De har visat hur man i ett företag jobbar med det som vi talar om på kursen, säger kursansvarige Jonny Pettersson från institutionen för datavetenskap fortsätter med att berätta om hur studenterna under kursens gång jobbat enligt agila metoder med dagliga avstämningar i form av scrummöten för att få återkoppling av varandra.

Agil systemutveckling i praktiken

Jonas Andersson, it-arkitekt på Metris, har varit en av gästföreläsarna och i samband med sitt besök på kursen berättar han om sitt stora engagemang i agil systemutveckling, inte bara på jobbet hos Metria utan även inom de lokala nätverken Umeå Java User Group och Agila Ume. Det är två nätverk som ordnar samlingar minst en gång i månaden kring frågor om bland annat agil utveckling.

Sin föreläsning sammanfattar han i det så kallade agila manifestet. Det slår fast vikten av att individer och interaktioner går före processer och verkyg. Fungerande programvara går före omfattande dokumentation. Kundsamarbete går före kontraktförshandlingar och anpassning till förändring går före att följa en plan.

– Under hela kursen har vi jobbat med scrum som ramverk och företagen har då kunnat berätta om hur de gör. De har också visat på att det finns skillnader mellan olika företag och att de inte jobbar på samma sätt, sammanfattar studenten Alexis Wallskog Pappas sina erfarenheter av kursen, som han är mycket nöjd med.

Agil kurs för studenter

Sammanlagt 31 studenter har deltagit i kursen om programvaruutvecklnig. Fem av dem är Alexis Wallskog Pappas, Filip Leiding, Anders Lumio, André Lilja och Jonas Lidén.

Matematikbiennalen

Det konkreta arbetet för studenterna har inneburit att träffa arrangörerna för den nationella Matematikbiennalen som anordnas i Umeå 2014 och på uppdrag från dem utveckla en digital tjänst till konferensen.

När konferensen arrangerades för två år sedan lockade den över 2 500 matematiklärare och forskare till Umeå. Med ett så stort deltagarantal är behovet starkt av att informationen kan fungera utan problem, vilket studenterna hoppas att arrangörerna av konferensen ska kunna få hjälp med, bland annat utifrån den app som tagits fram under kursen. När studenterna redovisade appen för beställarna visade det sig att dessa också var mycket imponerade av studenternas arbete.

– Det har varit roligt att arbeta med en riktig beställare, säger Alexis Wallskog Pappas, sedan han och de andra studenterna på tre skärmar samtidigt visat hur appen fungerar i Android, iOS och på webb.

Appen som studenterna tagit fram ger möjlighet att publicera nyheter inför och under konferensen. Dessutom har den en kartfunktion som gör det lättare för de många deltagarna att hitta salar och få information om program och olika föreläsningar.

Agil kurs för studenter

Clas Högvall, Tieto, var en av gästföreläsarna under kursen. Här tillsammans med Jonny Pettersson från datavetenskap.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.