Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Äldres livskvalitet bättre med rätt teknik

Publicerad 2011-11-04

Satsningen har fått ett bidrag på 750 000 kronor från Vinnova inom programmet för Utmaningsdriven innovation. 

Antalet äldre blir allt fler. Det innebär samtidigt ökade krav på samhällets vård och omsorg. Detta ger ett antal nya utmaningar. Nu har Örnsköldsviks kommun placerat sig på kartan över dem som seriöst satsar på att möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

Välfärdsförvaltningen i kommunen har i samarbete med lokala, privata och offentliga, vård- och omsorgsgivare, näringsliv och forskning inom eHälsa, blivit utvalda att vara med i en offensiv statlig satsning. Dessutom medverkar äldre, deras anhöriga och vårdpersonal i arbetet.

— Vi vill att våra äldre medborgare och deras anhöriga ska uppleva god livskvalitet, trygghet och få tillgång till relevant vårdinformation. För våra medarbetare är det viktigt att känna att de jobbar säkert med stöd av modern teknik — en viktig arbetsmiljöfråga. Vi vill gärna tillsammans med andra aktörer, privata och offentliga, vara med och driva denna utveckling, såväl i ett läns- som i ett nationellt perspektiv, säger Håkan Olsson, förvaltningschef på välfärdsförvaltningen.

Isabella Scandurra är doktor i medicinsk informatik och har mångårig erfarenhet av att utveckla användbar IT i hälsa- och sjukvård och för äldre och deras anhöriga. Hon kommer att leda den förstudie som nu drar upp riktlinjerna för ett samverkansprojekt där Örnsköldsvik ges goda förutsättningar att skapa en hållbar hälsa för det moderna äldrelivet.

Bred delaktighet med medborgaren i fokus

— Det intressanta med detta projekt är att vi lägger stor vikt vid alla aktörers delaktighet, från den äldre medborgaren och vårdpersonalen, via vårdgivarna till de stora IT-leverantörerna. Genom att hålla fokus på medborgarens värde tar vi fram nya modeller för hur vården levereras. Då kan alla gemensamt sträva mot samma mål, menar Isabella Scandurra.

— Det här är en stor satsning, i flera perspektiv. Både av staten och av deltagande aktörer, som alla vill öka samverkan för att gemensamt kunna möta de nya krav som uppstår i det moderna samhället. Detta ligger helt i linje med kommunens strävanden att ligga i fronten med utvecklingsarbete som ger ökad tillväxt i kommunen, säger Lena Finne Jansson, forskningssamordnare i Örnsköldsviks kommun.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.