Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Tävlingen App Challenge Umeå lockar med 40 000 kr i första pris

Publicerad 2011-06-22

Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014. Sverige och Umeå har vad som krävs för att bygga kulturhuvudstadsåret på medskapande. Open Source är vår strategi för att utveckla metoder att dela, utveckla och skapa nya idéer och kulturella uttryck. Det är en strategi för att involvera och syftar till brett medskapande där enskilda och grupper får större självkänsla och delaktighet i samhällets utveckling. 

Kulturhuvudstadsåret bidrar till att stärka kopplingen mellan kultur, kreativitet och näringsliv. I Umeå och Västerbotten finns världsledande företag inom kulturella och kreativa näringar. Här finns också 30 000 universitetsstudenter. Kreativa människor och miljöer är en viktig del av länets attraktivitet och tillväxt. 

Genom innovativa arbetsformer och gränsöverskridande samarbeten mellan kultur och näringar, arbetar vi enligt kulturhuvudstadsårets tankar kring ”Empowerment” – att ge människor makt och inflytande.

Tävlingen ska stimulera kreativitet och förhoppningsvis också leda till applikationer som kan bli en del av den kreativa näringen. Om någon av applikationerna i sig också stärker kopplingen mellan kultur och IT är det en bonus.

Tävlingsbidragen

I begreppet "mobila applikationer" innefattas webbapplikationer som är anpassade för att köras under mobila och handhållna enheters webbläsare samt applikationer, ”appar”, som körs direkt under operativsystemet på de mobila och handhållna enheterna. Med andra ord:

• Tävlingsbidraget ska vara en applikation som kan användas med en mobil och handhållen enhet av något slag som klient. Teknikval och vilka datakällor som används helt är valfritt.

• Tävlingsbidraget får inte vara ett spel med underhållning som enda syfte.

• Tävlingsbidraget ska vara körbart på den valda plattformen.

• Den information som används i tävlingsbidraget får utgöras av testdata.

T ex finns följande datakälla tillgänglig i testmiljö på nedanstående adress:

– Umeå universitets mobilkarta:
http://www.it.umu.se/vara-tjanster/hitta-pa-campus/    

Tyvärr kan övriga utlovade datakällor inte tillhandahållas. Vi beklagar detta.

Tävlingsbidragen skickas in till
appchallengeumea@uminovainnovation.se
senast den 31 oktober 2011. 

Fullständiga tävlingsregler för App Challenge Umeå.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.