Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Bättre miljö med IT

Publicerad 2011-02-14

IT- och regionminister Anna-Karin Hatt bjuder på måndag den 14 februari in aktörer från organisationer, myndigheter och företag inom framförallt bygg-, energi-, IT- och transportsektorerna för att
diskutera hur IT:s potential till miljöförbättringar
kan utnyttjas till fullo.

IT beräknas idag stå för två procent av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt bedöms IT ha en potential på 15 procent för att åstadkomma minskade koldioxidutsläpp inom andra områden, framförallt byggande, boende, energi och transporter. IT är därmed ett viktigt verktyg för att uppnå de ambitiösa klimatmål som Sverige satt upp – att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020.

Flera företag i landet satsar redan på att utveckla tjänster för miljöförbättring med stöd av IT.
GoEco är ett lokalt exempel från Umeå
som drivs av studenter från Interaktion och Design vid Umeå universitet. Tjänsten är utvecklad för mobiltelefoner där miljöpåverkan kollas genom att man kan mäta sina dagliga transporter med bil, buss, cykel och gång.

– Det är en väldigt enkel tjänst som man startar upp i telefonen. Huvudsyftet är att få folk att se den mer miljörelaterade aspekten, men du som privatperson kan också få en direkt  hälsomässig och ekonomisk vinning av tjänsten, säger Fredrik Jonsson, en av studenterna bakom tjänsten.

Ett annat exempel är
Umeåföretaget Spacetime
som fått 1,2 miljoner från Vinnova för att utveckla en reseplanerare för hållbart resande. Syftet är att göra framtidens resande smartare sett såväl ur ett ekonomiskt och miljömässigt som ett socialt perspektiv.

På nationell nivå sker rundabordssamtalet kring IT och miljö inom ramen för arbetet med att ta fram en
Digital Agenda för Sverige
– en ny nationell IT-strategi.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.