Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Big Data är en lagsport

Publicerad 2013-12-10

Den snabbt växande mängden data i samhället är en utmaning för många företag. Många anar att Big Data kan ge konkurrensfördelar. Men samtidigt är osäkerheten stor om vilka metoder som är bäst för att kunna se mönster i bruset och sortera ut det viktigaste ur de stora oceaner av data som skapas av användares beteenden och sensorer i allt fler prylar.

För att reda ut begreppen och låta företag mötas kring det som kallas Big Data bjöd Talentum Event tillsammans med tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden in till konferens i veckan i Stockholm. På talarlistan stod representanter från IBM, Volvo, Stockholms Stads Bostadsförmedling och flera kommunikationsbyråer som under ledning av moderator Jonas Nordin, Dohi Sweden, fick berätta om sina perspektiv på Big Data.  

Analysera stora mängder data

En av deltagarna under konferensen var Ida Bodén, analytiker och grundare av Ivida, som med så kallade multivariata metoder erbjuder tjänster för att analysera stora mängder med data.

– Det viktiga är att förstå sitt eget data och att kunna ställa upp de rätta frågeställningarna, säger Ida Bodén, analytiker och grundare av Ivida, som har sin bas i Umeå. Idas företag arbetar med multivariata metoder för att analysera stora datamängder och är exakt vad många på konferensen söker.

– Börja med att titta på det data ni har, det säger jag hela tiden till mina kunder. Spara allt, sedan kan jag hjälpa till att analysera det, säger Ida Bodén med ett skratt.

Det märks att hennes titel multivariat analytiker väcker nyfikenhet under konferensen och att efterfrågan är stor på företag som kan visa på metoder att handskas med stora datamängder. Ida Bodén hon hinner prata med många om förutsättningarna för att identifiera, förutse och prioritera utifrån dataanalyser.

Nödvändig forskning

Martin Rosvall, teknisk fysiker från Umeå universitet, hade kallats in för att ge exempel på hur forskare kan bidra till förståelse av stora datamängder i nätverk. Tillsammans med amerikanska Federal Reserve har Rosvall studerat transaktioner från 2 000 banker under finanskrisens heta dagar hösten 2008 då Lehman Brothers gick i konkurs och världens hela finansvärld skakade i sina grundvalar.

Rosvall berättar även om hur stora datamängder som samlats in om amerikanska ungdomars dejtingvanor kan visa på hur könssjukdomar sprids. För konferensens deltagare blir det intressanta konkreta inblickar i hur matematik, algoritmer och visualiseringar kan göra stora datamängder mer begripliga.

Big Data-konferens

Se inte bara till de tekniska lösningarna. Strategi och samsyn inom organisationen är också viktiga delar, menade tre av föreläsarna under Big Data-konferensen, fr vänster JP Fendrich, Volvo IT, Linda Lövgren, Stockholms Stads Bostadsförmedling, och Johan Walldius, IBM.

70 sensorer i varje lastbil

Flera företag fanns också med bland föreläsarna. JP Fendrich, Tech Watch Manager på Volvo IT, gav sin bild av hur varje enskild lastbil i en stor fordonsflotta, spridd över hela världen, kan följas med stöd av Big Data.

– Kostnaden för sensorer går ner kraftigt. En modern lastbil har idag 70 sensorer som spottar ur sig data. Vi måste lära oss hantera all denna data, säger JP Fendrich.

Men för att hantera denna data är det inte främst mer tekniklösningar som han efterlyser. Det är människorna i organisationen som är det viktiga, betonar han.

– Vi behöver inte vässa verktygen ännu mer. Vi behöver få ihop team för att förstå all data. Det är teamen som är A och O, betonar JP Fendrich, väl medveten om att han från olika håll får kritik för detta synsätt.

Big Data en lagsport

Att Big Data är långt mycket mer än en teknikfråga håller också flera av de övriga föreläsarna med om.

– Det här är en lagsport, påpekar Johan Walldius från IBM och hävdar att företag måste bygga upp en stark samverkan mellan dess affärssida och dess it-kompetens.

– Det ligger för mycket tro på teknologi och för lite fokus på strategi och organisation, kommenterar Walldius talet om Big Data.

Linda Lövgren, marknadsanalytiker på Stockholms Stads Bostadsförmedling, ser också att det uppstår problem om Big Data enbart handlar om teknikfrågor.

– Det finns en övertro på tekniska lösningar och en brist på förståelse mellan it-analys och marknad, menar hon.

– Det krävs en samsyn inom organisationen för att kunna förädla de data vi har till ett beslutsunderlag, fortsätter Linda Lövgren.

Sociala medier

Att sociala medier stiger fram som en allt mer intressant del inom Big Data påpekas också av flera av föreläsarna. Peder Rotkirch, grundare av kommunikationsbyrån Join the Carnival målar upp ett tänkt scenario över hur även mindre aktörer kan dra nytta av Big Data. Som exempel tar han de allt mer populära mobila matvagnar som flyttar sig efter hur kunderna rör sig i en stad.

– Det blir allt mer viktigt att komma åt var konsumenten befinner sig och lista ut kundens beteende, säger Peder Rotkirch.

Genom att dra nytta av dataflöden i form av hashtaggar om mat på stan via Instagram, Spotifylistor och Googlesökningar menar Rotkirch att det är möjligt att dra slutsatser om var en matvagn ska placeras för att sälja bäst.

Integritet och demokrati

I den avslutande paneldebatten väcker konferensens deltagare upp frågan om säkerhet, integritet och demokrati kopplat till Big Data. Det visar sig vara ett område som engagerar många av deltagarna och även om det råder samstämmighet om Big Data som en nödvändighet vill ändå flera diskutera om risken med storebrorssamhälle och ett 1984 som knackar på dörren.

Faran med en lagstiftning som inte hinner med i utvecklingen och vad som händer när miljarder prylar blir uppkopplade mot internet berörs också.

– Jag tror att vi fortfarande har möjlighet att säga ifrån om vilket samhälle vi vill ha, säger Martin Rosvall med viss optimism i rösten, samtidigt som han erkänner att detta är en av de stora svåra frågorna.

Helt klart är i vart fall att Big Data kommer att vara en stor fråga också inom den närmaste tiden för många företag.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.