Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Bloggande som ger jobb

Publicerad 2012-07-30

Majoriteten av de som idag använder sociala medier är unga kvinnor och många av dem läser och skriver i bloggar. Bloggar kan handla om i stort sett vad som helst. Politik, design och inredning, fotografering och matlagning är bara några exempel på ämnen som lockar allt fler att dokumentera och diskutera i bloggform på internet. I samhällsdebatten lyfts bloggar som exempel på en ny demokratisk kraft. De bloggar som drivs av kvinnor framställs däremot ofta i andra ordalag och beskrivs bland annat som hemmafrubloggar.

– Jag har följt hundratals bloggande kvinnor som intresserar sig för estetik eller hantverk och foto i någon form. Efter att ha följt dem i flera års tid har jag kunnat skapa mer nyanserad bild av bloggande som fenomen. Till skillnad från ensidiga problematiseringar som fokuserar bekräftelsebehov och ytliga diskussioner som man så ofta ser, har jag i stället valt att lyfta fram det företagande som har vuxit fram bland dessa kvinnor.  

Annakarin Nyberg är internetforskare, föreläsare och författare till boken Digitalt entreprenörskap som publiceras nu i början av augusti 2012. Sedan 2007 har Nyberg följt ett stort antal kvinnor som slår sig in på de traditionellt mansdominerade områdena teknik och företagande, och i sin bok granskar Nyberg åtta av dessa kvinnor och visar hur de har använt sig av sociala medier för att skapa förutsättningar för företagande.

– Jag har lyft fram åtta entreprenörer som till en början varken kunde särskilt mycket om teknik eller som bar på några drömmar om att bli företagare. Idag driver de företag grundade i sociala medier. Det finns mycket viktig inspiration och lärdom att hämta från de här kreativa och nytänkande kvinnorna – både för män och kvinnor!

Målsättningen med Nybergs bok är just att bidra till att nyansera bilden av vem som kan vara företagare och entreprenör idag. Med sin bok vill Nyberg också inspirera andra företagare att ta klivet ut på nätet. Hur man kan gå tillväga visar bokens 18 strategier för digitalt entreprenörskap. I förordet till boken ger Agneta Marell, Professor i företagsekonomi och
Vicerektor för samverkan och innovation vid Umeå universitet sin syn på dess användningsområden.

– Bokens användningsområden är många. Den inspirerar till nyföretagande och minskar tröskeln för nyfikna entreprenörer att våga prova starta eget; den kan användas som referenslitteratur för såväl grundskola, gymnasieskola som universitetsutbildning. Det är en bok väl värd att läsa, reflektera över och rekommendera till andra.

Men att vara företagare på nätet medför inte några genvägar menar författaren, utan snarare handlar det om andra villkor och vilka de är måste man lära sig förstå och hantera. En stor utmaning handlar till exempel om att internet, den miljö som bokens digitala entreprenörer har valt att bedriva sina verksamheter i, är under ständig förändring.

– Spelreglerna för företagande på internet förändras hela tiden. Det gäller därför att hela tiden vara på tå och vara lyhörd inför vad som pågår. Det är också viktigt att undvika att kopiera andra och i stället våga nischa sig för att inte bara bli en i mängden av tusentals andra bloggar.

Genom att nischa sig och skaffa specialkunskaper inom sitt område blir det möjligt att bygga sin målgrupp av besökare till bloggen, och dessa besökare blir i sin tur attraktiva för annonsörer.

– Bloggarnas inkomster kommer idag dels från annonsörer, dels från andra uppdrag som växer genom bloggandet. Bloggen har blivit som en katalysator som driver andra uppdrag i företagen.

Nyberg föreläser idag om hur bloggande kan bana väg för nya jobb. Många som kommer för att lyssna driver själv en hobbyblogg och vill lära av de entreprenörer som författaren har följt under årens lopp. Men Nyberg menar även att det finns en stor skara som ställer sig mycket frågande till hur det kan möjligt att skapa inkomster genom aktiviteter som bloggande.

– Det finns så många fördomar om vad som pågår där ute på nätet och det är hög tid att nyansera bilden genom att lyfta fram fler positiva aspekter och viktiga värden! Det innebär för den skull inte att vi ska blunda för de utmaningar som internet medför. Vad vi behöver är däremot fler nyanserade diskussioner om såväl de svårigheter som de möjligheter som följer av att alltfler tillbringar alltmer tid på nätet! Ett exempel på någonting positivt som internet medför är alla de kvinnor som jag har följt under årens lopp. De som har lyckats professionalisera sin hobby mycket tack vare den generösa, uppmuntrande och tillåtande kultur som har vuxit fram bland dem. Genom att skapa en sådan kultur har kvinnorna själva skapat möjlighet att utvecklas och anta nya utmaningar. Som till exempel att utforska livet som företagare!

Digitalt entreprenörskap ges ut av Studentlitteratur
och finns i handeln i början av augusti 2012.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.