Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Bra chefer viktigt för IT-företag

Publicerad 2016-02-23

När IT-mässan HOUSE arrangeras i Umeå är seminarier om ledarskap och personlig utveckling en viktig del av programmet. Även om många av programpunkterna kretsar kring tekniska frågor har ledarskapsfrågor också en framträdande plats. Framsynt och klokt, menar Mikael Nygren från
Ledarskapscentrum, en av föreläsarna under dagen då närmare 300 deltagare och utställare kommer till IT-mässan som drivs av Hi5, Office och Upkeeper.

Mikael Nygren betonar under sin föreläsning att det är viktigt att se till helheten, till arbetsmiljön och ledarskapet också i ett IT-företag eller en organisation som bygger mycket av sin verksamhet på IT-utveckling.

Se över ledarskapet

– Många gånger är det ofta unga personer som blir chefer i IT-företag. Man har kanske en bakgrund som utvecklare, man är inte skolad i ledarskap. Man har kanske god förståelse för arbetsmetoder som scrum och agile, men inte i samma omfattning metoder för ledarskap, säger Mikael Nygren.

Därför vill han inspirera IT-företag och startups att inte bara jobba med metoder, metodutveckling och projektledning, utan även se över det grundläggande ledarskapet inom organisationen. Om ett företag har ett väl fungerande ledarskap så går det sedan att addera olika sätt att jobba som jackar in i det stora hela, menar han.

Han betonar att detta även är en framgångsfaktor för ett företag.

– När ett startup-bolag växer blir behoven av ledarskap och styrning allt större. Ju mer bolaget växer, desto mer behöver det organiseras och hitta någon som kan management, säger Mikael Nygren.

En väg som bolag då kan välja är att ta in en proffs-vd, någon som har erfarenhet från andra bolag. Men Mikael Nygren menar att den ursprunglige entreprenören, den som sitter på affärsidén, också är betydelsefull för att få en lyckosam tillväxt.

Drivet är viktigt

– Det är viktigt att ha en entreprenör som är drivande. En proffs-vd kan vara bra men det är också viktigt att utbilda entreprenören till att också få ledarkvaliteter. Det tror jag på, säger Mikael Nygren.

– Entreprenören har ett driv och en glöd. Det är känslor som kan smitta av sig på andra och ge positiva känslor för produkten och idén.

Frågorna om ledarskap är grundläggande för företag och organisationer, enligt Mikael Nygren. Han menar att den bästa friskvården är en bra närmsta chef.
 
– Ledarskapets inverkan är den viktigaste nyckeln till vad som ger hälsa på arbetsplatsen, säger Mikael Nygren.

Medarbetarnas inställning

Men ett företags välmående beror inte enbart på ledarskapet. Också medarbetarnas inställning är viktig. Mikael Nygren berättar om ett test som gjordes med ett it-bolag där en grupp medarbetare under 15 minuter vid dagens slut fick reflektera över och skriva om de lärdomar som de hade lärt sig den dagen. När deras prestationer senare jämfördes med en kontrollgrupp som inte hade reflekterat så presterade de som hade fått tid att reflektera mer än 20 procent bättre.

– Effekten av reflektion har även replikerats i många fler studier, säger Mikael Nygren och betonar vikten av att medarbetare får möjlighet att sätta av tid för att reflektera. Något som Mikael Nygren också ger utrymme för under sin presentation på IT-mässan HOUSE, bland annat genom att låta deltagarna vända sig mot varandra och för en stund enbart se en annan människa i ögonen.

– Det är viktigt att plocka fram de positiva känslorna. Känslor smittar, det gäller i alla dina möten med leverantörer, kunder, chefer och medarbetare, betonar Mikael Nygren.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.