Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Brexit kan öka intresset för svenska startups

I och med Brexit, då Storbritannien lämnar EU, kan intresset hos internationella investerare bli större för svenska startup-bolag. Det menar Business Sweden i rapporten Internationella investeringar efter Brexit – Möjligheter för Sverige.

Än så länge är det inte helt klart hur Brexit kommer att slå mot investeringar i Storbritannien. Men Business Swedens rapport pekar på en utveckling där internationella investeringar i Storbritannien kan komma att minska. Investerare som söker nya startup-bolag kan då förväntas söka sig till andra marknader, exempelvis den svenska.

En anledning är att Sverige redan ligger långt fram med ett stort utbud av innovativa startup-företag, till exempel inom IT och telekom, life science, fordonsindustrin och datacenter.

Den växande datacenterindustrin pekas särskilt ut i rapporten. Storbritannien har under senaste åren varit Europas största marknad för datacenter och står för cirka 40 procent av all datacenterdrift. Enligt Business Swedens rapport anser dock många aktörer att kostnaderna för att bygga datacenter i Storbritannien är höga och att infrastrukturen har brister. Dyr elektricitet med låg andel förnybar el är också ett problem. Brexit kan då bli den avgörande droppen som gör att företagen väljer att etablera sina datacenter på andra platser, exempelvis i Sverige, enligt rapporten.

Men inget sker av sig självt, konstaterar rapporten. Det kommer att krävas riktade åtgärder från svenskt håll för att främja en sådan utveckling. Enligt Business Sweden kan ett professionellt utfört investeringsfrämjande bidra till att attrahera utländska investeringar.

Redan har flera regioner i Europa inlett positioneringen inför Brexit. Berlin fokuserar exempelvis på att locka startup-företag inom tech och finansiell teknik. Amsterdam, Dublin och Luxemburg är intresserade av den finansiella sektorn medan Madrid positionerar sig för startup-företag som vill in på den spansktalande marknaden.

Business Swedens analys har genomförts med stöd i följande underlag:
1. En enkätundersökning med företrädare för svenska företag med dotterbolag i Storbritannien.
2. Intervjuer med företrädare för brittiska företag i Storbritannien och Sverige.
3. Intervjuer på åtta andra utlandsmarknader med företrädare för företag med närvaro eller planer på att etablera sig i Storbritannien.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.