Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Bygger system för en mer effektiv skogsindustri

Publicerad 2014-04-10

Två helt nya webbaserade system håller på att utvecklas inom Sogeti i Umeå för Sveaskogs räkning. Ett för att hantera de avtal som skogsföretaget har med sina entreprenörer samt ett som gör det möjligt för entreprenörerna att via webben fakturera Sveaskog för utfört arbete. De viktigaste målen med projektet är högre kvalitet i bokföringen, snabbare fakturahantering samt ökad tydlighet och transparens kring avtal och administration.

Erfaret team

Inom Sogeti i Umeå är ett tiotal anställda inblandade i arbetet. Det är ett erfaret team av kravfångare, utvecklare, projektledare, lösningsarkitekt, scrum-master och testledare – projektet är stort och flera olika roller behövs för att ta det i hamn.

För uppdragets skull har alla flyttat in i ett gemensamt rum med öppna ytor för att snabbt kunna kolla av med varandra om hur utvecklingen löper på. En dörr bredvid leder in till ett konferensrum för större samlingar och för de gånger de behöver skjuta upp bilder med projektor.

Flera i teamet har tidigare varit med om att utveckla applikationer och it-tjänster för skogsindustrin eller massa- och pappersbranschen. Det handlar om allt från produktionsplaneringssystem, medlemsregister, medlemswebbar, beståndsregister, logistik- och lagersystem till ekonomi- och säljsystem.

Sveriges största skogsägare

Den nuvarande uppdragsgivaren Sveaskog är Sveriges största skogsägare och fjärde störst i Europa. Hela 14 procent av all skogsmark i Sverige hanteras av företaget vilket innebär att webbsystemen som nu utvecklas kommer att bli till en viktig del av svensk skogsnäring. 

Sveaskog avverkar mer än 40 000 hektar årligen. Det sker dels med egen personal, men också i samarbete med entreprenörer runt om i landet. Det finns beräkningar som visar på att 90 procent av skogsbruket i Sverige sköts av kontrakterade entreprenörer. För Sveaskog rör det sig om ett stort antal, mer än 150 maskingrupper med sammanlagt 600 anställda, som är kontrakterade enligt olika entreprenörsavtal.

Det är viktigt att hantera dessa avtal på ett enhetligt sätt och därför har Sveaskog gett i uppdrag till Sogeti i Umeå att utveckla ett helt nytt system som effektiviserar och förenklar administrationen. I systemet för entreprenörsfakturering används sedan uppgifterna i avtalen för att reglera den ersättning entreprenören får.

Högre kvalitet

– Med de system för entreprenörsavtal och entreprenörsfakturering som vi utvecklar tillsammans med Sveaskog kommer de att få väsentligt högre kvalitet i bokföringen och en snabbare hantering av entreprenörernas fakturor vilket är viktigt inte minst för entreprenörerna, säger Andreas Lindahl, utvecklare hos Sogeti.

– Dessutom ger systemet ett jämnare flöde av fakturor vilket innebär att topparna som annars normalt kommer vid slutet av månaden kan kapas, fortsätter Andreas.

I det webbaserade faktureringssystemet som Sogeti utvecklar kan de kontrakterade entreprenörerna via sina avtal se hur stora virkesmängder de ska leverera under avtalsperioden. Efter slutfört arbete rapporterar sedan entreprenören det arbete denne genomfört, oftast avverkad volym.  De rapporterade volymerna jämförs sedan med inmätt virkesdata från olika mätstationer runt om i landet. En slutlig justering av volym görs sedan för att exakt rätt ersättning ska kunna betalas ut.

Under våren 2014 levereras delar av systemet och ett pilottest kommer att köras efter sommaren.

Några röster från teamet om de olika uppgifterna som de hanterar

Andreas LindahlAndreas Lindahl
– Jag jobbar främst med kravfångst men även med design- och databasjobb. I och med att jag tidigare byggt ett liknande system för en annan kunds räkning håller jag i dialogen med Sveaskog om hur deras kravbild ser ut för att matcha kravbilden mot vad vi faktiskt ska göra.

 

 

Carina WallerCarina Waller
– Jag har ett delat uppdrag, hälften som utvecklare och hälften som scrum-master, för vi bedriver det här som ett scrum-projekt. Jag tycker det finns en utmaning i att vi är geografiskt skilda från kunden som har sitt huvudkontor i Stockholm. Jag måste också få säga att vi har ett fantastiskt bra gäng med mycket erfarenhet.

 

 

Torbjörn BäckmanTorbjörn Bäckman
– Jag jobbar också med kravfångst och bidrar med verksamhetskunskap om hur ett sådant här system ska utformas. En utmaning är att systemen ska användas på många olika platser i landet med skilda förutsättningar. Det är också mycket komplext med flera olika prisstyrande åtgärder som skall hanteras, både i avtal och senare vid fakturering.

 

 

Magdalena CohenMagdalena Cohen
– Jag jobbar som utvecklare. Till största delen kodar jag, men det har även blivit en del arbete kring databasen.

 

 

 

 

Stefan HällbomStefan Hällbom
– Min uppgift är att vara projektledare och hålla ihop resurser, timmar och styrgruppsarbete. Jag har mycket samarbete med scrum-mastern som är mer operativ inåt medan jag är mer operativ mot styrgruppen utåt.

 

 

 

Inger LennartssonInger Lennartsson
– Jag jobbar som lösningsarkitekt och systemutvecklare. Mitt ansvar är att tillsammans med övriga i teamet ta fram arkitekturen för systemet samt att se till att systemet passar in i Sveaskogs befintliga miljö och målarkitektur. En utmaning i projektet är att det är många integrationer mot övriga system som Sveaskog har sedan tidigare.

 

Förutom dessa ovan ingår även Tobias Ohlsson, Satu Savolainen och Jonas Forsberg i teamet.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.