Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Bygger systemet som håller koll på studenternas resultat

Publicerad 2012-09-12

Lugn, kunnig , erfaren och alltid påläst. Jan Stenberg är veteran inom it-branschen i Umeå och vill man hålla någon i handen när det handlar om it-arkitektur och domändriven design är Jan personen att ropa på.

Sedan 1997 har han sin fasta roll inom
it-konsultbolaget Knowit
men han sitter ofta ute hos kunderna för att vara nära projekten. Sedan en tid tillbaka har han därför sin arbetsplats på Umeå universitet vid
ITS, Enheten för it-stöd och systemutveckling. Det är en stor enhet med över 200 anställda utvecklare, men i Jans absoluta närhet är det dussinet personer som arbetar.

Full koll på studenternas uppgifter

Deras uppgift är tydlig, men mycket omfattande och med stora krav på noggrannhet. Att bygga ett nytt system som ska kunna hantera Sveriges alla universitets- och högskolestudenters kurser, resultat och betyg är ett arbete som kräver sina manår.

– Det är mycket komplext med 38 lärosäten inblandade, och många regler att ta hänsyn till,  berättar Jan Stenberg när InfoTech Umeå möter honom en tidig morgon på Umeå universitetet.

– Det absolut viktigaste är kommunikationen, att vi jobbar med varandra, säger Jan och berättar att utvecklingen av systemet sker med agila metoder enligt Scrum-modellen. Varje morgon har gruppen korta snabba möten då de stående, i det öppna kontorslandskap där de arbetar, bland hurtsar och kontorsbord, berättar för varandra vad de gjorde förra dagen och vad var och en kommer att ta itu med under den kommande dagen. 

Hemma i avancerad it-miljö

Gruppen som bygger det nya systemet för landets studieadministration håller till i bottenvåningen i MIT-huset. Närmaste grannen är UMIT, ett avancerat forskningscentrum med spetskompetens på kraftfulla simuleringar, ofta i samarbete med några av landets största industrier. Några våningar upp har Matematik, Informatik och Datavetenskap sina lokaler för forskare och studenter. Här, i denna sjudande gryta av samlad it-kunskap, trivs Jan Stenberg med utmaningen att utforma ett av landets största administrativa system.

– Det var efter år 2000 som jag började titta mer på arkitektur, hur man bygger system på ett bra sätt, berättar Jan. Nu har han hunnit fylla 60 år och med tanke på det nya systemets omfattning blir det kanske det sista projektet som Jan för i hamn innan pensionen.

Samtidskarta över it-Sverige

Jan Stenbergs tid inom it-branschen är en samtidskarta över det moderna it-Sverige. Han har varit med om flera kraftiga nergångar. Han nämner årtal som 1993, den stora internetkraschen 2000 och finanskraschen 2008. Han har perspektiv och sett sin arbetsgivare Knowit växa från några hundra anställda till ett bolag med 1 700 it-konsulter med kontor över hela Norden och även i Estland och ryska St Petersburg. 

Men inte bara antalet anställda har ökat genom åren. Nya metoder, nya tekniker, växer också fram. Fast det är inget som skrämmer Jan, snarare fascineras han av det och verkar njuta av att hela tiden få utvecklas och ta in ny kunskap.

Lyhörd utvecklare

Domändriven design är ett område som Jan Stenberg gjort till sitt. Det är ett förhållningssätt till utveckling där fokus flyttas från design av teknik till att designa för verksamheten och dess domäner. Det handlar om att vara lyhörd för kunden, för den som i slutändan ska ta emot systemet och använda det.

– Därför använder vi ofta svenska i vårt utvecklingsarbete. Det gör så att kunden känner igen sig när vi talar med varandra, förklarar Jan.

Fördelarna med domändriven design är många, menar Jan Stenberg.

– Man tittar inte på hela verksamheten utan fokuserar på hanterbara bitar och skapar en modell för varje del. Sedan hittar man en mappning mellan de separata delarna så att de samarbetar även om de är avgränsade från varandra.

Många internationella kontakter

Även om Jan Stenberg har Umeå som bas blir det tydligt att han också rör sig på yppersta internationella nivå när han berättar om den senaste konferensen han var med om i somras. Drygt 120 utvecklare från hela Europa träffades i London för DDD Exchange 2012. Det är en ganska nystartad konferens om domändriven design, i år hölls den för fjärde gången, och när Jan berättar om den märks det att det är toppkvalitet som deltagarna besitter inom sina områden.

En av talarna på konferensen var Eric Evans, en erkänd världsauktoritet inom domändriven design.

– Jag har träffat honom fem, sex gånger genom åren, säger Jan, och det märks på honom att han uppskattar att ha fått Eric Evans signatur i dennes bok Domain-Driven Design: Tackling Complexity in Software. Det är en klassiker som man bör ha läst om man vill ha koll på området, förstår man.

Läser tidiga utgåvor

Just att läsa är något som Jan Stenberg prioriterar. Vid sidan om konferenserna och de nätforum som finns kring domändriven design hittar Jan sin kunskap i absolut nyutkommen litteratur. Ibland så ny att den inte lämnat tryckpressarna.

– Det kallas early access eller rough cut. Författarna lämnar ut sina verk kapitel för kapitel och man får dem som pdf:er, berättar Jan.

Det ger författaren en möjlighet att möta sina läsare på ett mycket tidigt stadium och Jan vill gärna vara med och kunna skicka in kommentarer på det som ska ges ut i bokform.

Ett exempel är Implementing Domain-Driven Design av Vaughn Vernon, liksom Eric Evans också han en ledargestalt inom området. Boken kommer inte ut förrän i december 2012, men redan ett halvår innan har Jan Stenberg tillgång till stora delar av texten i pdf-format.

På det öppna forumet som läsarna av de tidiga utkasten har tillgång till finns Jan med och när han lägger in en fråga om att få se kodexempel på det som skrivs i boken får han genast svar av Vaughn Vernon själv att det kommer att finnas med i den tryckta färdiga upplagan av boken.

Passion skapar kontakt

Förmodligen är det passionen som knyter dem samman. Författarna och experterna som driver på utvecklingen, deltagarna på de ledande världskonferenserna och it-arkitekter som Jan som ständigt strävar efter att bli bättre.

Det handlar om en passion att varje dag försöka skapa bättre programvara, att vilja lära sig nytt, att våga utmana det rådande, att experimentera och pröva nya vägar, och samtidigt hela tiden inse att man aldrig blir fullärd.

Det verkar som en bra grund att stå på när man ska vara med och bygga ett av Sveriges största it-system. Att Jan Stenberg är lämpad för det är i vart fall ingen tvekan om. För beställarna av Ladok 3 måste det kännas tryggt.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.