Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

CP-skadad kan få träna i virtuell miljö

Publicerad 2010-09-21

Kei Hoshi är utbildad i Chicago, USA, och har under ett stort antal år arbetat som interaktionsdesigner på ett globalt ljud- och videoföretag i Japan. Sedan ett par år bor han i Umeå och ingår i
forskningsprojektet Agnes, ett EU-samarbete som omsluter 25 miljoner kronor och syftar till att hjälpa främst äldre till ett självständigt och mer socialt liv genom IT.

Prototyp för cp-skadade

Men också andra grupper ingår i projektet och Kei Hoshi har ägnat mycket tid åt att utveckla en prototyp för träningssimulator för cp-skadade barn. Det är i samband med detta som han besöker
Oryx Simulations
för att se om teknik och erfarenheter från deras produkter för utbildning av maskinförare också skulle kunna användas för rehabilitering av funktionshindrade och dementa.

— Genom att låta barnen träna i en virtuell miljö i form av datorspel hoppas vi att deras motivation för träningsmoment kan hålla i sig under en längre tid. Dessutom kan de öva hemma utan att vid varje moment ha en lärare vid sin sida, förklarar Kei Hoshi.

Öva motorik

Efter en förmiddag då han under ledning av Johan Granström, marknadsansvarig vid Oryx, själv får pröva företagets träningssimulatorer ser han genast möjliga kopplingar. I sin forskning har Kei Hoshi tagit fram prototyper till handhållna produkter som gör att den funktionsskadade kan öva motorik delvis i samspel med ett datorspel. Mycket överensstämmer med de produkter som Oryx redan har ute på marknaden och som används i utbildning inom företag som Volvo, Atlas Copco och Komatsu Forest. Att på detta sätt kunna föra vidare kunskap man tagit fram i industriella sammanhang till rehabilitering och vård är mycket spännande, menar Kei Hoshi.

Den prototyp som Kei Hoshi utvecklat bygger på vanliga Wii-spel där handkontrollen anpassats till den funktionsskadades förutsättningar. Ett exempel är ett pennliknande föremål som särskilt passar den cp-skakade. Men det stora framsteget med prototypen är att Kei Hoshi kopplat handkontrollen till en virtuell miljö i ett datorspel som personen kan interagera med.

Träning i virtuell och fysisk miljö

Försöken som gjorts pekar mot att såväl barn med cp-skador som äldre dementa skulle kunna göra framsteg i sin rehabilitering och förbättra sina liv genom att träna med stöd av en kombination av virtuell och fysisk verklighet. Kei betonar att kopplingen mellan den virtuella världen som utspelar sig på skärmen framför personen och den perceptuella känslan i handkontrollen är viktig. För att få en så hög närvarokänsla som möjligt är det nödvändigt att exempelvis ge handkontrollens yta rätt struktur och att låta vibrationer och motkrafter kännas tydligt när man interagerar med det som händer i den virtuella miljön.   

— Oryx produkter är helt i linje med min uppgift som interaktionsdesigner att kombinera den fysiska verkligheten med den virtuella. Deras träningssimulatorer och de produkter som används för att lära personer köra tunga fordon ger stor inspiration till mitt forskningsområde.

Möter stort intresse

ntresset för den forskning som Kei Hoshi är en del av är mycket stort. När han nyligen vid en konferens i Los Angeles demonstrerade prototyper som han tagit fram väckte det stor uppmärksamhet.

— Som forskare kan vi erbjuda vår kunskap till samhället och jag är glad om min forskning kring sammansatt virtuell och fysisk verklighet så småningom kan leda fram till en färdig produkt som underlättar vardagen och träning för människor med särskilda behov.    

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.