Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Dataföreningen hyllar duktiga studenter

Publicerad 2011-12-08

Dataföreningen i Umeå beslutade 2011 att inrätta ett pris för bästa kandidatuppsats läsåret 2010-2011 vid Umeå universitets institutioner Datavetenskap och Informatik. Priset är på 10 000 kronor vardera. Priset delas ut i december vid institutionernas arbetsmarknadsdagar.

Dataföreningens pris går i år till Stefan Hedberg och Anna Georgsson för arbeten inom systemutveckling och metoder för hur utvecklingsarbete kan bedrivas rationellt och kontrollerat.

Förmågan att leverera bra kvalitet inom budgetramar är alltid en central utmaning för IT-branschen och de båda pristagarna har på var sitt sätt belyst hur arbetet i praktiken går till, och bör gå till, i utvecklingsprojekt. Metoder och verktyg är viktiga delar i ett IT-projekt liksom den organisation och den styrning som måste till för att leverera kundaccepterade IT-lösningar som med tiden har blivit allt mer komplicerade att konstruera och som berör många olika användningsområden inom näringsliv och det offentliga livet.

Stefan Hedberg
Stefan Hedberg prisades av Dataföreningen i Umeå med 10 000 kronor.

Stefan Hedberg prisad

Dataföreningens pristagare 2010/2011 vid Informatik är Stefan Hedberg som hyllades för sin uppsats Att arbeta med Scrum: Påverkan på arbetslag, kommunikation och social miljö.

Dataföreningens motivering lyder: ”Stefan Hedbergs examensarbete baseras på en fallstudie där han studerat nyttjandet av den agila utvecklingsmetoden SCRUM. Genom att fokusera på denna utvecklingsmetods betydelse för arbetsmiljö, kommunikation och arbetsgrupper, lyckas Stefan på ett förtjänstfullt sätt belysa ett aktuellt område ur en annorlunda synvinkel. Det välskrivna arbetet präglas av noggrannhet och insiktsfullhet, och resulterar i relevanta slutsatser som ger ett värdefullt bidrag till området.”

Anna Georgsson
Anna Georgsson vann pris för bästa kandidatuppsats vid Datavetenskap.

Anna Georgsson hyllad

För bästa kandidatuppsats vid Datavetenskap vann Anna Georgsson 10 000 kronor för sin uppsats Agila metoder – en kartläggning av teori och praktik.

Juryns motivering lyder: ”Anna Georgsson har undersökt hur teori och praktik förenas när de allt mer populära agila utvecklingsmetoderna används. Genom intervjuer har viktiga aspekter såsom förväntningar, behov av dokumentation och kundrelationer belysts i relation till den existerande litteraturen. Resultaten ger en god inblick och värdefulla lärdomar av tillämpade arbetsmetoder.”

Valet av bästa uppsats läsåret 2010/2011 har gjorts av företrädare för institutionerna Datavetenskap och Informatik samt Dataföreningen i Umeå.

Foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.