Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

De bygger ett bättre internet

Publicerad 2014-04-29

Vid Umeå universitet och UMIT Research Lab leder professor Erik Elmroth en av Europas främsta forskningsgrupper inom cloud och grid-forskning. Gruppen har ett starkt internationellt rykte och ingår i ett flertal internationella samarbeten tillsammans med andra framstående universitet och globala it-bolag som IBM, ATOS Origin och SAP.

Från Umeå leder Erik Elmroth ett tjugotal mycket duktiga forskare i arbetet med att utforma ny programvara som ska göra framtidens datacenter så effektiva som möjligt.

– Det är spännande att få vara med och utveckla mjukvara som kan hantera den ökande kapaciteten på ett dynamiskt sätt, säger Erik Elmroth.

Kraven är höga. Hanteringen ska vara så effektiv, dynamisk och energisnål som möjligt. För att klara detta måste nya verktyg och program utvecklas som kan styra den enorma mängden av informationsflöden.

Rasa samman

Utan en fungerande infrastruktur för internet skulle tjänster som Facebook, Instagram och Google snabbt rasa samman. Internetbankerna skulle inte fungera och det skulle vara svårt att boka semesterresan över nätet. På samma sätt är industrier och näringsliv mycket beroende av att de virtuella motorvägarna och infrastrukturen bakom sajterna alltid fungerar klanderfritt. Just detta är ett av problemen idag, att det som borde fungera inte alltid gör det. De digitala tjänsterna kan vara slöa eller otillgängliga och dessutom körs de alltför ofta på fler maskiner än vad som egentligen behövs, vilket betyder onödiga kostnader och hög energiförbrukning.

– Vi bygger nu verktyg som ska vara generella och kunna passa i många olika situationer. Exempelvis ska ett verktyg för elasticitet fungera överallt och när som helst, hur än infrastrukturen för molntjänsten ser ut, berättar Erik Elmroth.

Skapa elasticitet

Det är också viktigt att resurserna och datorkraften kan delas av många på samma gång. Det gör det möjligt att skapa elasticitet, som Erik kallar det, för att belastningstoppar ska kunna hanteras.

– Omedelbart efter 9/11-attentaten i USA hade CNN:s webbsajt en fördubblad belastning var sjunde minut. Och under upproret i Egypten fick tv-kanalen Aljazeera en belastningsökning på sina webbtv-sändningar med 2 500 procent under en vecka, berättar Erik Elmroth.

Vid sådana tillfällen är det av stor vikt att kunna tilldela extra resurser till sajten och helst ska det gå automatiskt.

–  Kapaciteten ska vara tillgänglig när du behöver den, inte när du inser att du behöver den, för då är det oftast redan för sent, förklarar Erik Elmroth.

It på kran

”It på kran”, är också en egenskap som Erik betonar. På samma sätt som ett hushåll enbart betalar för det vatten eller den el som förbrukas så ska den som använder molntjänster enbart betala för sin faktiska konsumtion av dataresurserna och inte skriva långa kontrakt på en viss förbrukning.

Med stöd av bland annat Vetenskapsrådet ser han nu fram mot ännu bättre möjligheter att angripa några av de svåraste utmaningarna. Uppgiften är tydlig och väl definierad. Infrastrukturen bakom internet måste byggas upp med metoder och verktyg som ger tillförlitlig, kostnadseffektiv och miljövänlig kapacitet. Utmaningen att klara detta lockar forskaren Erik Elmroth.

Bakgrund

Artikeln ovan finns också att läsa i
UMIT Research Labs verksamhetsberättelse 2013.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.