Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

De vill locka fler stora datacenter till norra Sverige

Publicerad 2014-08-14

– Vi har unika möjligheter, säger Tor Björn Minde, adj. professor vid Luleå tekniska universitet vid ett möte som nätverket IGIS i Lycksele bjuder in till för att samtala om nya etableringar av datacenter. Intresset är mycket stort från deltagarna som kommer från kommuner i Västerbotten, Länsstyrelsen och Region Västerbotten.

Tor Björn Minde har under senaste året för länsstyrelsen i Norrbotten utformat en strategi för etablering av fler stora datacenter i norra Sverige och nu är tanken att också Västerbotten ska finnas med i arbetet.

Facebooks etablering i Luleå som följts av stora datacenter för KcNMiner och Hydro66 i Boden ger mersmak och allt fler kommuner i Norrbotten och Västerbotten vill vara med på resan mot det som kan bli en ny industriera för norra Sverige.

De nya megadatacenter som nu etableras innebär stora affärsmöjligheter för kommunerna. Visionen i det strategidokumentet som Tor Björn Minde tagit fram för Länsstyrelsen Norrbotten handlar om 20 nya stora datacenter fram till år 2020. Det skulle innebära upp mot 3 000 nya jobb och investeringar på minst fem miljarder årligen, hävdas i dokumentet. 

Fler datacenter på gång

I en inledande dragning menar Tor Björn Minde att norra Sverige nu kan stå inför en ny industriepok och att klimatet med kyla, stabil infrastruktur, bra bredband och energiförsörjning gör att många av världens stora företag vänder sin blickar mot Sverige inför nya etableringar av datacenter.

– Det kommer fler. Vi har tre nu, men vi ser fler i pipen, säger Tor Björn Minde, även om han inte kan avslöja mer exakt om vilka nya datacenter som kan vara på gång.

Diskreta förhandlingar

Förhandlingarna som förs är mycket diskreta och ofta vet inte ens kommunerna vilket internationellt företag man har på andra sidan bordet under inledningsrundorna. Företagen skickar ombud och det är mycket hemligheter och hysch-hysch kring vilka som är ute efter en etablering.

Men fler är på gång, menar Tor Björn Minde, och ska visionen om 20 nya datacenter uppfyllas krävs tre till fyra etableringar per år under de den närmaste tiden. Det är en stor utmaning men med ett gemensamt arbete mellan alla aktörer i Norrbotten och Västerbotten tror Tor Björn Minde att det är fullt möjligt. 

Några utmaningar som dock måste lösas handlar om elpriset, brist på tekniker och ett behov av ökat riskkapital för finansiering. Energiskatten var också en av de stora frågorna som vädrades under dagen och flera menade att de datacenter som etableras måste få möjlighet att köpa el billigt.

Samarbete viktigt

Nu återstår att samla gemensamma krafter och mötet i IGIS lokaler i Lycksele var ett av stegen för att få med fler kommuner från Västerbotten.

– Västerbotten behövs och jag hoppas att ni blir delaktiga och drivande så att vi kan växeldra, säger Mikael Börjeson, processledare för den satsning som Norrbotten dragit igång för att få fler etableringar av stora datacenter.

Att samarbetet är viktigt understryks av också Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

– Mycket handlar om gemensamt arbete mellan kommunerna, regionerna, länsstyrelser och universitet, summerar hon dagens möte.

Fakta om strategiarbetet:

Rapporten som Länsstyrelsen Norrbotten tagit fram heter
Strategi för att skapa en världsledande teknikregion i Norrbotten för klimatsmarta effektiva datacenter. Uppdragsgivare är Länstyrelsen Norrbotten tillsammans med Norrbottens Läns Landsting och Längmanska företagarfonden.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.