Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Digital hälsoteknik i hemmet testas i Västerbotten

Publicerad 2014-08-12

– Pilottesterna ger oss möjlighet att i skarpt läge se hur tekniken fungerar för ett flertal digitala funktioner, men också att tillsammans med kommuner och brukare, utvärdera vilka delar som verkligen behövs, är önskvärda och få en bild av vad som ytterligare måste utvecklas, säger Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör, Region Västerbotten.

Telia Healthcare lanserar Home Care, en liten digital låda som kommunicerar trådlöst mellan hemmet och den som ansvarar för vård eller omsorg. Home Care kan följa den personliga hälsoutvecklingen, upptäcka om personen har ramlat, inte har öppnat medicinskåpet eller om strykjärnet och vattenkranen inte är avstängda.
Se mer information från Telia.

Utveckling och samarbete om digitala tjänster inom eHälsoområdet sker genom Region Västerbottens projekt eVästerbotten som stärker och utvecklar samverkan kring digitala frågor. Länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting deltar i projektet.

Medellivslängden ökar

Enligt SCBs befolkningsprognos väntas medellivslängden för en 65-åring öka från 84,4 till 87 år 2050, och andelen äldre förväntas öka med 30 procent under samma tid.
I Västerbotten är skillnaderna stora, där kustkommuner har en relativt ung medelålder, medan inlandskommuner har en jämförbart stor andel äldre. Redan nu har vissa kommuner nästan en tredjedel som är 65 år och äldre. Det som försvårar är att det samtidigt blir färre yrkesverksamma, vilket är speciellt tydligt i inlandskommuner.

– Trygghetsaspekten är helt avgörande. Målet är att nyttja digital teknik i hemmet för att äldre och personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska känna trygghet och få tillgång till service som behövs för att ha ett bra liv i hemmiljö, beskriver Anna Lassinantti.

Det kan vara digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, olika typer av sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt mobil dokumentation och informationsdelning inom socialtjänsten.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.