Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Digital tillsyn med kamera testas i hemvården

Publicerad 2014-09-10

Region Västerbotten samarbetar med Telia Healthcare och genomför pilottester av ett flertal digitala tjänster för ökad trygghet i hemmet.

– En digital tillsyn kan innebära tätare tillsyn och kortare väntetid för att få hjälp. Tjänsten skulle även kunna minska olycksrisker för omvårdnadspersonal i samband med bilkörning på natten, säger Ewa-May Karlsson, regionråd Region Västerbotten.

Nattlig tillsyn för minskad oro

Sex kommuner i Västerbotten kommer testa en tjänst för nattlig tillsyn i form av en kamera. I dagsläget erbjuds nattlig tillsyn genom att någon vårdpersonal kommer på besök under natten. Men att få besök i sitt hem medan man sover, upplevs ibland som ett orosmoment med störd nattsömn, vilket i sig kan innebära en ökad fallrisk.

Med en kamera kan brukaren, tillsammans med sin omvårdnadspersonal, göra en individuell plan för hur ofta tillsynen ska ske. Kameran sätts bara igång vid de tidpunkter som brukare och personal har överenskommit och inget material sparas.

Trygghetstjänster

Andra digitala tjänster som testas är funktioner för att se om strömmen är påslagen i valda eluttag och en funktion där brandlarm även ger direkt signal till omvårdnadspersonalen.

Trygghetsskapande kan också vara sensorer för att se om skåp har blivit öppnade och rörelselarm som indikerar för vårdpersonal om en person med exempelvis nedsatt funktionsförmåga går ut genom en viss dörr. Andra möjliga tjänster skulle kunna vara bildtelefoni och fallsensorer.

– Vi måste utmana våra föreställningar om hur vi både nu och i framtiden kan skapa de bästa förutsättningar för att uppnå bästa möjliga trygghet och en god omsorg i hemmet, säger Ewa-May Karlsson, regionråd Region Västerbotten.

Storuman, Åsele, Bjurholm, Robertsfors, Skellefteå och Norsjö deltar och avsikten är att 10–20 brukare i respektive kommun ska hinna bli delaktiga innan testomgången tar slut vid årsskiftet.

Digital box för tjänster

Upplägget bygger på att Telia Healthcare står för en digital box Telia Health Gateway, som kan hantera en kombination av ett flertal tjänster från olika leverantörer. Telia är en av flera möjliga samarbetsaktörer. Under testperioden ersätts ingen av de tjänster som ingår i kommunernas ordinarie utbud.

Samarbetet drar igång den 11–12 september då Region Västerbottens projektledare Nina Sundström tillsammans med ansvariga från Telia Healthcare åker till kommunerna för planering av installation hos brukare tillsammans med ansvariga i kommunen och brukarens omsorgspersonal.

Brukarens deltagande är frivilligt och är en möjlighet att få vara med och utvärdera olika alternativ och samtidigt bidra till utveckling av både teknik och metoder för bästa möjliga omvårdnad i hemmet.

Utvärdering sker under första kvartalet 2015.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.