Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Digitalisering en raketmotor för global satsning och nya jobb

Ett hundratal inbjudna deltagare fanns med i digitala innovationsbyrån Dohis lokaler i Umeå när Swedbanks Tillväxtdagarna bjöd in till diskussion om digitaliseringens betydelse för framtidens tillväxt och arbetsmarknad. Globalisering, digitalisering, kompetensförsörjning och framtidens jobb var några av huvudpunkterna under de panelsamtal som hölls med deltagare från näringsliv, universitet och offentlig sektor.

Digitaliseringen en raketmotor

Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank, var en av huvudtalarna som i sin presentation betonade de stora förändringar som digitaliseringen har på allt från makroekonomi till produktion och framtida arbetsmarknad. 

– Vi ser omdanande strukturella förändringar i och med digitaliseringen. Den är en slags raketmotor som gör att det går fruktansvärt mycket snabbare mot globalisering, säger Anna Felländer.

Swedbanks Tillväxtdagar i Umeå
Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank, pekar på de enorma förändringar som digitaliseringen kommer att innebära. Men rätt använt kan en stad som Umeå vinna på omställningen.

Innovationer och egenföretagande

Med digitaliseringen ökar också individualiseringen, menar Anna Felländer. Framtidens arbetsmarknad kommer att se annorlunda ut med en högre grad av egenföretagande. Med robotar kommer många av tidigare jobb försvinna men de kan ersättas av nya innovationer.

– Det är därför som innovationer och egenföretagande är så viktigt idag. Det är viktigt att omfamna detta och skapa möjligheter till innovationer.

– Innovationer blomstrar i kreativa dynamiska kluster, som Umeå. Där måste det finnas riskkapital, universitet och en flexibel arbetsmarknad, fortsätter Anna Felländer.

Lokala ekosystemet

I en av paneldebatterna medverkade Emanuel Dohi, VD och grundare av Dohi-koncernen. Liksom Anna Felländer underströk han globaliseringens betydelse, en förändrade arbetsmarknad och behovet av samverkan.

För att stärka det lokala ekosystemet av digitala företag önskar Emanuel Dohi att stora bolag i större utsträckning bidrar genom att köpa tjänster från lokala unga företag.

– Det är inte nödvändigtvis grönare gräsmattor i Stockholm med bättre byråer eller teknikbolag. Börja titta vad som finns här och låt oss bygga ett starkare ekosystem på så sätt. Alla behöver inte investera i företag för att hjälpa de, det går också att köpa tjänster av dem, säger Emanuel Dohi.

– Jag vill att vi ska använda Umeå som ett ”testing ground” för nya produkter och tjänster, men sedan ska dessa ut i världen. Det är där den riktiga marknaden finns.

Spår kraftig tillväxt

I en tidningsintervju för ett par år sedan hävdade Emanuel Dohi att den digitala industrin i Umeå kan komma att växa till 3000 personer. En kraftig tillväxt i så fall och det var ett uttalande som moderatorn Ingela Stenson tog fasta på. 

– Ni ska bli 3000?, frågar Ingela Stenson och vänder sig direkt till Emanuel Dohi.

– Ja, det kan låta mycket, svarar Emanuel Dohi.

– Men jag tror att vi behöver ett perspektivskifte. Är det inte rimligt när vi nu går mot tjänst- och kompetensförsäljning att det kommer att finnas dynamiska kluster med flertalet bolag som tillsammans har två till tre tusen individer samlade som tar fram framtidens digitala tjänster och produkter? Redan idag säger de IT-företag jag möter här i Umeå att de behöver anställa upp till tusen personer.

– Men vad är egentligen en anställd? Är det en som får lön 8 till 5 för att producera något? Eller kan det vara någon som kör eget, en frilans? Jag tror att begreppet anställd behöver förändras och jag tror att vi kan vara 3000 drivna individer som utvecklar framtidens tjänster, fortsätter Emanuel Dohi.

Investeringarnas betydelse

Behovet av att sikta internationellt och att skaffa fram kapital och investeringar till unga växande företag är något som Anna Hallberg, vice VD för Almi, också understryker under panelsamtalet.

– Vi måste våga höja blicken och titta ut över Sveriges gränser. Vi är alldeles för små för att prata lokalt, regionalt, nationellt. Vi måste titta på samverkan som stärker oss.

Almi har under senare år klivit fram som en viktig investerare i unga nya företag. Runt om i Sverige handlar det om närmare 400 företag som fått stöd. I Västerbotten finns exempelvis Delbar.se, Limes Audio, Likvor, Lunalec, SmartPlanes, SpaceTime, Syndigate (Content Central), Tempus, Wawo och Zordix.

Samverkan nödvändig

Men för att kunna göra bra investeringar i dessa och andra företag måste Almi samverka med andra aktörer, betonar Anna Hallberg.

– Det hjälper inte att vi sitter på vår kammare och går in med våra investeringar. Vi måste samverka med universitetet och med näringslivet.

– Jag tror det finns en stor outnyttjad potential när det gäller samverkan. Vi måste också titta på de områden i världen där det fungerar, som i Silicon Valley. Men där finns det också i mitten, i hjärtat, ett universitet, Stanford universitet.

Tillväxtdagarna i Umeå arrangeras av Swedbank i samarbete med Umeå kommun, Almi Företagspartner, Sparbanksstiftelsen Norrland och Dohi samt VK Media.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.