Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Doktorander stärker Umeås it-profil

Publicerad 2012-05-25

Anställningen som doktorand sträcker sig över fyra, ibland fem år, och är en forskarutbildning där doktoranden får fördjupa sig i en forskningsfråga med kontinuerlig uppbackning av en handledare. På
Datavetenskap vid Umeå universitet
finns det idag 23 aktiva doktorander som var och en specialstuderar ett särskilt område. Alla utgår de från en gemensam grund i datavetenskap men metoder och tillämpningar kan skilja sig mycket.

Många områden

Här finns doktorander som studerar hur äldres vardagsliv kan förbättras med digitala tjänster och produkter, hur robotar lär sig nya saker, hur infrastrukturen för molnet på internet kan göras mer effektiv, hur avancerade beräkningar kan optimera ljuddämpare, hur människans hjärna hanterar fysiska och virtuella världar eller hur antenner kan förbättras. Bara för att ta några exempel som lyfter it-forskningen inom Umeå och därmed Umeås profil som it-stad.

Gemensam doktoranddag

För att ge doktorander en möjlighet att presentera sina arbeten i ett mer publikt sammanhang anordnar Datavetenskap två gånger om året en Doktoranddag då varje doktorand får tjugo minuter på sig att berätta om sin forskning för en mer allmän publik, även om det främst är andra datavetare som lyssnar. Men eftersom ämnet är brett och ingen är specialist på allt måste doktoranderna klara av att presentera sin forskning på ett sätt som är begripligt också för den som inte är insatt i specialområdet.

Får feedback

Frank Drewes, studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för Datavetenskap, menar att det finns många fördelar med att låta doktoranderna göra korta presentationer på detta sätt.

– Det ger doktoranderna själva en möjlighet att få veta vad deras kollegor i andra forskningsgrupper arbetar med och i bästa fall upptäcker de kanske gemensamheter.

Under dagen får doktoranderna även feedback från andra än deras egna handledare och dessutom får handledarna en inblick i vad andras doktorander sysslar med.

Stort internationellt inslag

Under de senaste åren har en kraftig tillväxt skett inom Datavetenskap av doktorander som kommer från andra länder som exempelvis Iran, Indien, Kina, Colombia, Etiopien och Ukraina, vilket innebär många nya intressanta möten. Frank Drewes ser mycket positivt på detta.

– I första hand är det berikande, eftersom det ökar mångfalden på alla möjliga sätt genom doktorandernas olika kulturella och vetenskapliga bakgrund.

– Dessutom bidrar det förstås till att Umeå blir känt i världen, till exempel bland presumtiva nya sökande till tjänster, menar Frank Drewes, som även han har erfarenhet av att flytta till Sverige eftersom han ursprungligen kommer från Tyskland.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.