Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Erik Elmroth ny professor forskar om IT i molnet

Publicerad 2010-11-15

Med en bakgrund inom teknisk-vetenskapliga beräkningar och superdatorer är Erik Elmroths forskning inriktad mot utveckling av dynamisk och skalbar IT-infrastruktur för framtidens datacenter och storskaliga distribuerade miljöer. Behoven finns inom både näringsliv och akademi.

Målet är storskaliga virtuella datorresurser, som snabbt och automatiskt kan anpassa kapacitet och lokalitet efter förändrade behov och användningsmönster, som en vidareutveckling av gridd och molnberäkningar. Virtuella datorer i kombination med automatiska resurshanteringssystem ger elastiska datorsystem, där datorkapaciteten snabbt och automatiskt anpassas till aktuellt behov. Gridd-systemen bidrar till att göra resurser tillgängliga var de än är placerade.

Elastiska datorsystem är idealiska för snabbt växande företag och företag med stora variationer i behov av IT-kapacitet, som t.ex. en nyhetssajt vid viktiga nyhetshändelser eller en försäljningssajt i juletid. Griddsystemen är användbara för forskning med stora behov av IT-resurser (ofta kallat e-vetenskap) för att lösa allt svårare och mer komplexa problem.

Fakta om Erik Elmroth

Erik Elmroth föddes 1964 och växte upp i Nordingrå. Han avlade magisterexamen 1991 och doktorsexamen i datavetenskap 1995 vid Umeå universitet. Sedan dess har han varit forskarassistent och lektor samt prefekt vid institutionen för datavetenskap, koordinator vid superdatorcentret HPC2N, utnämnts till docent samt varit postdoktor vid Lawrence Berkeley Laboratory och gästforskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Elmroth är ledamot i Vetenskapsrådets Råd för Forskningsinfrastruktur, ordförande för dess beredningsgrupp för evetenskap samt ledamot i styrgruppen för en nationell forskarskola och den teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Han har varit huvudförfattare för internationella forskningsstrategier på uppdrag av Nordiska ministerrådet och utvärderat forskning för utländska forskningsråd. Han tilldelades SIAM Linear Algebra Prize 2000 för främsta vetenskapliga artikel inom området under en treårsperiod.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.