Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Examensdags för it-studenter

Publicerad 2012-06-08

När studenter från
Institutionen för informatik
lägger fram sina examensarbeten berör deras studier ofta mycket vardagsnära och angelägna frågor om hur människors vardag och företagens verksamheter påverkas av ny digital teknik.

It-support i kommuner, hur företag använder Facebook, surfplattor för yngre elever i skolan, it i bilen, datorspel, smartphone-applikationer, äldres upplevelser av datorisering är bara några av de många frågor som lyfts fram av studenterna som kommer från Systemvetenskapliga programmet, Digital medieproduktion och Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer.

Personer med afasi

Under Informatiks Studentkonferens, fredag 8 juni, presenteras sammanlagt 25 olika examensarbeten.  Bland de studenter som lägger fram och försvarar sina examensarbeten finns Ida Renström och Olof Sandén, från programmet Digital medieproduktion. De har valt att studera hur personer med afasi kan använda sig av digitala sociala nätverk som stöd för bättre kommunikation. Här nedan svarar Ida Renström på några frågor om examensarbetet som fått titeln Att designa användargränssnitt för äldre människor med afasi.

Hur kan it-lösningar stötta afatiker i deras vardagsliv?
Ida Renström:
Det kan stödja dem i många sammanhang. Dels i direktsamtal, dels för att öva upp sin egen läs- och skrivförmåga. Många upplever även att tekniken kan vara en ”sporre” att komma igång igen och acceptera sin nya livssituation. Det finns många olika typer av IT-stöd till människor med afasi, de finns många för direktsamtal men vi har studerat ett socialt nätverk som heter ModernFamilies.

Hur ska utvecklare tänka när de bygger system för afatiker?
Ida Renström:
De bör utgå från användaren och dennes behov. Förutsättningarna kan variera beroende på vilket system utvecklarna vill bygga men de generella principerna som vi kommit fram till är tydliga och igenkänningsbara ikoner samt ett avskalat gränssnitt utan onödiga komponenter.

En konsekvent layout och design är också viktig för att undvika förvirring. Många med afasi har problem med att komma ihåg lösenord och skriva dem och därför bör man minska på textinmatning. Om systemet kräver inloggning kan ansiktsinloggning vara till hjälp.

En kombination av fler sinnen underlättar också förståelsen för en person med afasi. Därför kan eventuella tjänster och funktioner som ökar förståelsen vara talsyntes, videosamtal, fotografier, bilder, kunna rita, skriva och lyssna på meddelanden.

Systemet måste också gå att styra med bara en hand eftersom höger arm kan bli paralyserad i samband med afasi.

Vad har varit mest lärorikt med uppsatsskrivandet?
Ida Renström:
Framförallt har det varit intressant att få studera så nära inpå de direkta användarna. Det har varit jätteroligt att träffa alla vi intervjuat och observerat i vårt arbete. Jag har upplevt ett stort stöd och intresse från de människor vi träffat, och de märks att applikationer till människor med kognitiva nedsättningar ligger i tiden.

Självständigt och kritiskt arbete

Det avslutande examensarbetet syftar till att ge studenterna tillfälle till att självständigt och kritiskt fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik. Studenterna väljer ett ämnesområde inom vilket de formulerar ett eller flera kunskapsproblem som de sedan studerar och utreder med en för ämnet och problemet lämplig metod. Examensarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport som presenteras vid en studentkonferens, i år 2012 äger den rum fredag den 8 juni.

För den som vill studera hur
tidigare examensarbeten från Informatik ser ut finns de publicerade i Universitetsbibliotekets publiceringsdatabas Diva.

Text: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.