Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Fjärrstyrda lastfordon kan ge effektivare gruvbrytning

Publicerad 2014-08-29

Forskare vid Luleå tekniska universitet har tillsammans med Boliden, Volvo CE, ABB, Oryx och SICS fått fem miljoner från Vinnova för att utveckla teknik för fjärrstyrning av lastfordon.

Syftet med projektet WROOMM, Wireless and remote operation of mobile machines, är att utveckla konceptlösningar för fjärrstyrd lastning med stora hjullastare i gruvor under jord, samt fjärrövervakning av sådana maskiner. Brytning av malm kan då bli snabbare och mer effektiv eftersom lastning kan påbörjas direkt efter sprängning, innan gruvorterna är ventilerade då personal inte kan arbeta under jord.

I förlängningen kan projektets resultat också användas för att utveckla fjärrstyrning av hjullastare i andra sammanhang.

Nya tekniklösningar

Med denna nya form av teknik för manövrering av tunga hjullastare och fordon kan konkurrenskraften för berörda industripartner öka. Gruvbolaget Boliden kan med tekniken få bättre kapacitet vid schaktning, lastning och transport av malm upp ur sina underjordiska gruvor. Volvo CE kommer att kunna utöka sina marknadsandelar och utveckla effektiva lösningar för fjärrstyrda och övervakade hjullastare. ABB förväntas få ökad konkurrenskraft genom integration med Volvo CE medan Oryx kan stärka sin ställning som leverantör av träningssimulatorer för utbildning av de operatörer som fjärrstyr hjullastarna.

Sammantaget kommer projektet att bidra till lösningar för den svenska processindustrin och dess leverantörer genom att utveckla kunskap som leder till nya innovationer inom området processIT och automationssystem för gruvbrytning och ökad användning av tunga fordonsmaskiner.

Projektet Wireless and remote operation of mobile machines har fått anslag genom det nationella strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation och drivs i samarbete med Boliden, Volvo CE, ABB, Oryx och SICS, vilka bidrar till projektet med motsvarande summa som anslaget. Sammantaget omsätter projektet därmed omkring 10 miljoner kronor under tre år.

Projektledare är Ulf Bodin vid Luleå tekniska universitet.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.