Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Företagen söker social kompetens

Publicerad 2010-09-16

Social kompetens var kanske inte det första som studenterna själva skulle ha gissat på som den viktigaste egenskapen i arbetslivet. Men när studenterna från datavetenskap och Interaktion och Design fick möta ett 20-tal representanter från 12 it-företag i regionen under en näringslivsdag var samarbetsförmåga det budskap som hördes oftast från de inbjudna talarna.

— Idag sitter man inte på sin egen kammare och kodar för sig själv efter en kravspec. Programmering är viktigt att kunna, men det är också mycket viktigt att kunna jobba i grupp och samarbeta, förklarade Therese Strandberg från Swedbank IT.

Hon betonade för studenterna att arbetet på ett it-företag nästan alltid sker i grupp och ofta i nära samarbete med kunderna. Därför måste studenterna ha social kompetens med sig i vilken roll de än hamnar på ett it-företag.

— Det är också viktigt att ni vill fortsätta lära er och att ni utvecklar förmågan att ta till er ny kunskap, menade Therese Strandberg.

It-företag möter it-studenter
Hans Ahlberg, Volvo IT, var en av representanternsa från it-företag som mötte studenterna. Här tillsammans med Johan Forsell, Lena Lindgren och Therese Söderlund, från Ladokenheten. I bakgrunden Håkan Gulliksson, ansvarig för programmet Interaktion och Design. 

Roterar mellan olika roller

Hennes budskap underströks av representanterna från de övriga företagen.  Johan Forsell från Ladokenheten på Umeå universitet betonade att det är viktigt att vara flexibel och berättade att man inom Ladokenheten ofta roterar mellan olika roller. Vissa gånger är man projektledare, andra gånger jobbar man som utvecklare. Det är positivt, menade Johan Forsell, eftersom man då hela tiden får pröva nya saker och lära sig hantera projekt ur flera olika perspektiv.

Jonas Andersson, från Metria som hör till Lantmäteriet, var en av talarna som själv läst datavetenskap på Umeå universitet. Han gav några extra råd till studenterna om deras nuvarande studier.

— Under labövningarna ska ni gärna byta från er kompis och den ni vanligen jobbar med till någon person som inte liknar er. Man lär sig mycket genom att jobba med folk som man tycker är fyrkantiga, sade Jonas Andersson med ett leende till studenterna.

Arbete i grupp framgångsrikt

Jonas Andersson tryckte dessutom på att parprogrammering är ett mycket bra sätt att lära sig nya saker på. Budskapet var återigen klart och tydligt. Det blir inte bättre när du är ensam. Team och arbete i grupp är mycket mer framgångsrikt.

Flera av företagen som studenterna fick möta har bildats som avknoppningar från forskningen vid Umeå universitet. Andra är stora globala jättar inom it-konsultbranschen eller bankvärlden. Där syntes företag som Algoryx, BAE Systems, Codemill, Dohi Sweden, Konftel, Ladokenheten, Metria, Nomura, Swedbank IT, Sogeti, Tieto och Volvo IT.

Vägen mot ett arbetsliv

Gemensamt för så gott som alla var att de skickat representanter som själva varit studenter på Umeå universitet och ofta läst just datavetenskap. Det innebar att deras ord vägde extra tungt inför studenterna. Utifrån sina positioner på företagen kunde de föra resonemangen tillbaka till studietiden för att förklara hur vägen mot arbetslivet kan se ut.

Studenterna som deltog i arrangemanget kommer från kandidatprogrammet i datavetenskap, högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad elektronik samt civilingenjörsprogrammen i teknisk datavetenskap och interaktion och design.

It-studenter möter it-företag

Jim Norman, Leila Svantro och Mikael Johansson, alla tre studenter på teknisk datavetenskap, lyssnade intresserat på vad it-företagen berättade om.

 

It-företag möter it-studenter 

Med under dagen var också Mats Wikström, Nomura, i mitten. Här tillsammans med Anders Backman och Mattias Linde, båda från Algoryx.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.