Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Forskare och företag i 3D-samarbete

Publicerad 2011-08-26

3D-avbildningar av verkligheten används inom allt fler områden och företag från olika branscher börjar få upp ögonen för de möjligheter som en allt bättre 3D-teknik ger. Att film- och dataspelsindustrin är mycket intresserade har den som gått på bio under senare år kunnat märka. Men också inom många andra branscher vill man samarbeta med forskare från exempelvis datavetenskap, matematik och fysik för att verklighetstroget, utifrån forskarnas algoritmer, kunna avbilda verkligheten tredimensionellt.

I samarbete med forskare vid Umeå universitet finner allt fler företag möjlighet att göra tillämpningar inom sina respektive områden.

3D viktigt för allt fler företag

Oryx Simulations har exempelvis i samarbete med forskare vid institutionen för Datavetenskap vid Umeå universitet utvecklat
3D-simulatorer för träning av bland annat kranförare
i några av världens största hamnar.

Vid projekt inom
ProcessIT Innovations, ett samarbetscentrum mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, har man prövat ta fram prototyper för att tredimensionellt avbilda en hel produktionskedja vid en pappersfabrik. Med stöd av modellen kan operatörerna vrida och vända , zooma in och zooma ut, i gestaltningarna av enskilda moment av produktionen.

Inom
UMIT Research Lab
vid Umeå universitet har man tagit fram modeller för att kunna granska hur material snurrar runt i stora pelletstrummor vid LKAB, vilket underlättar för gruvföretaget när förändringar behöver göras av anläggningen. 

Växande medicinområde

Men det är inte bara stora objekt som hamnar, kranar och rulltrommur som kan avbildas tredimensionellt. Också på mikronivå görs stora framsteg, ecempelvis inom medicinområdet. Nya metoder för så kallad optisk projektionstomografi (OPT), en avbildningsteknik på mikronivå,
presenteras nu av Umeåforskare
under ledning av professor Ulf Ahlgren i en ansedd tidskrift för vetenskaplig avbildning, IEEE Transactions on Medical Imaging. Genom att använda dessa metoder har forskarna gjort nya rön om bukspottkörtelns utvecklingsbiologi och uppbyggnad.

Optisk projektionstomografi (OPT) är en teknik för tredimensionell visualisering av gen- och proteinuttryck i vävnadsprover. Tekniken, som kan liknas vid en medicinsk datortomograf som utnyttjar vanligt ljus i stället för röntgenstrålar, utnyttjas i allt högre utsträckning i grundforskning inom många områden som till exempel växtbiologi, utvecklingsbiologi och patologi. OPT-tekniken, som från var början var begränsad till analyser av mycket små preparat, har tidigare vidareutvecklats av Umeåforskarna för att tillåta helorgansanalyser av t. ex. bukspottkörtlar från olika modellsystem för diabetes.

Filmen nedan visar hur forskarna, där bland annat Fredrik Georgsson från Institutionen för Datatevetenskap ingår, har kunnat avbilda bukspottskörteln.

Text: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.