Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Forskare viktiga för skogsindustrins företag

Publicerad 2010-08-20

Ett trettiotal forskare från Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Processum samlades i mitten av augusti i Örnsköldsvik för att samtala om hur forskningen kan svara upp mot skogsindustrins behov. Samarbetet mellan skogsnäringens företag och de regionala forskarna är mycket viktig kunde man konstatera. 

Konferensen blev också mycket uppskattad av deltagarna och det framfördes önskemål om en ny träff i april nästa år. Deltagarna enades också om att undersöka möjligheten att starta ett eller flera universitetsgemensamma projekt med utgångspunkt från fem förslag som togs fram under konferensen.

En tydlig styrka i mötet var att även om forskarna kom från olika discipliner och forskningsområden hade man mycket som förenade i synen på forskningens möjligheter att utveckla skogsindustrierna.

Skogsindustrins utmaningar

Bransch- och marknadsanalytiker Marianne Svensén från organisationen Skogsindustrierna deltog under konferensen och kunde berätta om flera av de stora utmaningar som industrin står inför. Ökad konkurrens om råvaran, sjunkande efterfråga på främst grafiska papper och tidningspapper och en internationell marknad med växande konkurrens från Asien och Latinamerika är några av hotbilderna.

Men Svensén underströk att de också finns möjligheter, som att skogsindustrin är den enda storskaliga industri som arbetar med en förnyelsebar råvara, att det finns goda möjligheter att utveckla nya fiberbaserade produkter och vidareförädla biprodukter och inte minst på energisidan där man både kan bli energieffektivare men också framställa energiprodukter som t ex etanol och biodiesel.

Skogsindustrins behov av forskning

För att skogsindustrin ska kunna möta dessa utmaningar och dra nytta av möjligheterna underströk Marianne Svensén vikten av samarbete med universiteten kring en framåtsyftande forskning.

– Vi räknar med att branschen ska öka sina forskningsinvesteringar med 50 procent till år 2012, menade Marianne Svensén.

Behovet av nya produkter, utbyggnad av bioraffinaderier men även nödvändigheten av att effektivisera de massa- och pappersfabriker som är i drift idag var några punkter på Svenséns lista där hon ser att forskningen kan ge viktiga bidrag.

Under konferensen gavs ett flertal exempel på forskning, inte minst inom IT-området, som rör frågor om underhåll, optimering, modellering, processtyrning, interaktion och organisationsöversikt – bara för att nämna några områden.

Arrangör för konferensen var
ProcessIT Innovations
genom sitt branschprogram SCOPE.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.