Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Forskning viktigt för världsledande skogstekniska företag

Publicerad 2010-11-05

Behovet av samarbete mellan forskare och skogsmaskinföretag var ett av huvudbudskapen vid
Morgonpasset
som anordnades av Umeå kommun kring det skogstekniska klustret i Umeåregionen.

– Skogen kommer att se helt annorlunda ut i framtiden på grund av förändrad miljö och klimat. Hur ska skogsmaskinerna då se ut? undrade Maria Hedblom, nybliven VD för Skogstekniskt kluster, och ivrig förespråkare för ökat samarbete inom skogsindustrin.

Forskning och skogsföretag i samarbete

Skogstekniskt kluster är en ekonomisk förening som består av ett flertal skogsmaskinföretag i Umeåregionen.
Komatsu Forest,
Oryx Simulations,
Cranab,
Vimek,
Indexator,
Huldtins,
Olofsfors AB,
Bracke Forest
och
El-Forest
är de nio företag som samarbetar inom klustret. Under Morgonpasset, till vilket ett nära hundratal morgonpigga skogsintresserade sökt sig, betonades gång på gång hur viktigt behovet av kunskapsintensiv forskning är för att skogsföretagen ska kunna vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Grunden till detta är ett utvecklat samarbete med forskare och studenter vid Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet, särskilt
Sirius-projektet.

Oryx  Simulations, som ingår i skogstekniska klustret, är ett tydligt exempel på hur universitetsnära utveckling kan leda till nya produkter. Tillsammans med forskare från Umeå universitet har Oryx utvecklat träningssimulatorer som underlättar utbildning av maskinförare för ett modernt skogsbruk.

 

 

Urban Bergsten, professor i skogsföryngring, Sveriges lantbruksuniversitet, visade för Morgonpassets deltagare på flera andra projekt där forskningen bidrar till att stärka skogsföretagen i regionen. Ett exempel är avancerad kranspetsstyrning där vissa delfunktioner kan vara automatiska för att avlasta operatören. Ett framtidsscenario man skissat på är skördare med två kranar som på var sin sida av maskinen avverkar träd ett projekt som utvecklats bland annat med UMIT Research Lab vid Umeå universitet och företaget Algoryx Simulation.

Andra exempel som Urban Bergsten lyfte fram var forskningsprojektet IFOR, Intelligenta Fordon Off-Road, som bland annat haft nära samarbete med skogsmaskintilllverkaren Komatsu Forest, samt exempel från Designhögskolan och Luleå tekniska universitet.

– Roligt att vi får se så många studentprojekt, berömde Roland Carlsson, näringslivschef i Umeå kommun, glad över att företagen och universiteten funnit varandra i samarbete.

Kompetensutveckling viktigt

Jonas Jonsson, fabrikschef på Komatsu Forest, en av världens största tillverkare av skogsmaskiner, var också en av deltagarna under Morgonpasset. Även han underströk vikten av ett bra samarbete med universiteten inom det skogstekniska klustret, inte minst för kompetensutveckling av de anställda.

– Vi har stort behov av ingenjörer, men också montörer och lagerarbetare som har en hög kompetens, förklarade Jonas Jonsson.

– Vi ser gärna också ännu fler lärare och studenter som hälsar på hos oss, fortsatte Jonas Jonsson med en öppen inbjudan.

Fråga för jämställdhet

Inte bara utveckling av maskiner kan ske med ny teknik utan även jämställdheten inom skogsindustrin är en fråga som påverkas positivt, menade Maria Hedblom. De nya skogsmaskinerna kan göra det lättare för kvinnor att få anställning.

– Skogsindustrin är väldigt mansdominerad men idag är det inte nödvändigt att vara man för att hantera en skogsmaskin, förklarade Maria Hedblom.

Som exempel berättade hon att Skogstekniskt kluster bjuder studenter från Umeå på bussresa till konferensen Vems är skogen och vem arbetar i den? som anordnas av Länsstyrelsen i Västerbotten och Skogstekniskt kluster den 16 november. Syftet är att visa på hur skogsnäringen kan vara en attraktiv arbetsplats och en intressant investering för både kvinnor och män.

Världsledande skogsteknikföretag och forskning hand i hand. Det är med andra ord lösningen för att stärka Umeåregionens position ytterligare som bäst i världen inom den skogstekniska branschen.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.