Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Forskningsdriven tillväxt viktigt för Sverige

Publicerad 2011-02-17

Erik Elmroth, professor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, deltog som representant för Vetenskapsrådet under det
rundabordssamtal
som regeringen bjöd in till i onsdags om it och innovationer. Samtalet ingår i en serie av möten som regeringen anordnar inför utformandet av en ny
Digital agenda
för hela Sverige.

‐ Inom it-området har vi både stark forskning och mycket innovation men i en internationell jämförelse  behöver vi bli duktigare på att skapa innovationer från grundforskningen för att skapa en forskningsdriven tillväxt, menade Erik Elmroth.

Forskare få ägna sig åt innovation

‐ Akademin och forskningsfinansiärerna måste tillsammans verka för att minska glappen mellan grundforskning, tillämpad forskning och innovation och öka incitamenten för att föra forskningsresultaten vidare. I grundforskningssammanhang måste det vara meriterande att även ägna sig åt innovation så att duktiga forskare vill och kan ta det steget utan att känna att de genom att ägna mindre tid åt grundforskning under en period riskerar framtida forskningsanslag och i innovationssatsningar måste man även ge grundläggande forskning ett meritvärde, hävdar Erik Elmroth.

Avsikten med regeringens rundabordssamtal är att skapa en sammanhållen strategi för att samordna statens åtgärder inom it-området i form av en Digital agenda. Under samtalet om it och innovationsklimat deltog förutom Erik Elmroth även representanter från Google, Ericsson och Volvo, samt från ALMI, Innovationsbron, Interactive Institute, Tillväxtverket, VINNOVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin med flera.  

Tänka nytt

‐ Om innovationerna ska komma till måste det finnas människor som är beredda tänka nytt, "out of the box". Och som är beredda att satsa, kanske lyckas, eller kanske misslyckas men ändå våga försöka igen, betonade it-minister Anna-Karin Hatt under rundabordssamtalet och hon underströk att innovationsprocesserna blir alltmer komplexa.

‐ Innovation sker i allt högre grad i nätverk och i samspel mellan olika aktörer. Innovation uppstår när kunskapen, kompetensen, erfarenheterna, efterfrågan och andra resurser möts, sade Anna-Karin Hatt.

Många nätverk för innovation i Västerbotten

Under de senaste åren har Västerbotten i allt högra grad utmärkt sig för sådana fungerande nätverk. I Umeå finns exempelvis Umeå Creative Industry Association, Krenova och Kreator som på olika sätt för samman människor kring digitala kreativa näringar. I Skellefteå finns The Lodge som är ett nätverk för den digitala upplevelseindustrin, DINO lab vill skapa digitala mötesplatser i norr, FilmArc stöttar entreprenörer inom film- och dataspelsbranschen, HUMlab vid Umeå universitet ordnar möten mellan forskning och näringsliv, ProcessIT Innovations för samman basindustri med it-företag och forskare, bara för att nämna några initiativ.

Här finns självfallet även InfoTech Umeå som drivs som en strategisk satsning inom Uminova Innovation för att marknadsföra och utveckla innovationsmiljön för IT i regionen.

It-utbildningar avgörande

‐ Ser man tillbaka på den senaste 15-årsperiodens innovationer inom it-området i Umeå så är den rätt imponerande. Det framfördes vid ett flertal gånger vid rundabordssamtalet att tillgången på bra arbetskraft är den i särklassigt viktigaste anledningen till företagsetablering i ett land eller på en ort. Här kommer universitetets it-utbildningar också i framtiden att ha en direkt avgörande betydelse i den utvecklingen, säger Erik Elmroth.

Men han efterlyser också, såväl för Umeå som landet i sin helhet, internationella storföretag inom it-området som vill lägga sina forskningsavdelningar i Sverige.

Stora företags etablering i Sverige

‐ För klassiska innovationsprojekt med forskare, ett småföretag och ett storföretag vore det oerhört värdefullt att ha svensk tillgång till forskningsavdelningar från stora företag som IBM, Microsoft, Intel, Google och andra, säger Erik Elmroth.

Anna-Karin Hatt instämmer i att målen med de rundabordssamtal som regeringen under våren bjuder in till är stora.

‐ Sverige ska vara världens mest framgångsrika digitala samhälle. För att vi ska kunna vara det, i en allt mer globaliserad värld, måste den svenska konkurrenskraften bygga på ett högt kunskapsinnehåll. Därför är forskning, utveckling och innovationer centralt om vi ska kunna bli och förbli internationellt konkurrenskraftiga. Min ambition är att Sverige ska bli ett paradis för digitala innovationer och entreprenörskap, menar Anna-Karin Hatt.

Nedan några reaktioner från fler deltagare vid rundabordssamtalet om it och innovationer.

 

Text: Mikael Hansson, Foto: Mattias Pettersson och Sandra Baqirjazid

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.