Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Framtidens fordon kan testas virtuellt i simulator

UMIT Research Lab vid Umeå universitet har en nyckelroll när fordonstillverkarna Scania och Volvo Cars och simuleringsföretagen Algoryx Simulations och Modelon gör gemensam sak för att utveckla teknik för nästa generations fordonssimulatorer.

Dagens fordon är sammansatta av en stor mängd hårdvaru- och mjukvarukomponenter som var för sig är mycket komplicerade. Samspelet mellan komponenterna, föraren och omgivningen är avgörande för fordonets bränsleeffektivitet, manövrerbarhet och säkerhet. Detta skapar ett behov av att kunna testa det tänkta fordonets egenskaper på ett tidigt stadie och upptäcka eventuella systemfel långt innan det första prototypfordonet byggs.

System för simulering

För att möta detta behov tilldelas det treåriga projektet Virtual Truck & Bus tio miljoner kronor från Energimyndigheten, via programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, och 26 miljoner från industrin. Målet är att utveckla teknologi och metodik för fullsystemsimulering långt tidigare i produktutvecklingscykeln än vad som i dag är möjligt. Projektet bygger vidare på teknologier utvecklade vid UMIT Research Lab inom det VINNOVA-finansierade projektet Simovate.

Umeå universitets del i projektet har tilldelats 5,3 miljoner kronor. Från UMIT Research Lab deltar forskaren Claude Lacoursière och projektkoordinatorn Mats Johansson.

Stora förbättringar

De nya testmetoderna förväntas ge stora förbättringar för bränsleeffektivitet, manövrering och säkerhet på framtidens bilar och lastbilar.

– Ett stort problem med dagens simuleringsteknologier är att de är låsta till olika programvaror och dataformat som bygger på olika typer matematik. Det gör det svårt att koppla samman komponenterna till användbara fullsystemsimulatorer. Detta hämmar utvecklingen. Men nu har vi en ny lösning i sikte med solid matematisk grund och generisk mjukvara, säger Claude Lacoursière.

Det är också viktigt att kunna testa hårdvarukomponenter och mjukvarumodeller under utvecklingens gång.

– Att hålla fordonets alla modeller uppdaterade och med rätt detaljnivå för den funktion de vill testa är en stor utmaning för företag. Det är också ett forskningsområde vi berör i projektet, säger Mats Johansson.

Projektet Virtual Truck & Bus stöds av Energimyndigheten under utlysningen Fordonsstrategisk Forskning och Innovation och parter förutom UMIT Research Lab vid Umeå universitet är Scania, Volvo Personvagnar samt Algoryx Simulation och Modelon. Det löper över tre år och har en total budget på 35,8 MSEK varav Umeå universitets del är 5,3 MSEK.

Om utlysningen Fordonsstrategisk Forskning och Innovation:

Programmet FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Bakgrunden är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxt.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.