Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Framtidens hälsovård mitt i teknikskiftet

Publicerad 2014-04-03

Hälso- och sjukvårdssektorn står mitt i ett omfattande teknikskifte, men hur hanterar vi de nya förväntningar och möjligheter som dagens teknik erbjuder?

Det var utgångspunkten i Region Västerbottens andra Idéverkstad för året, som arrangerades under tisdagen. Ytterligare en kreativ heldag som ingår i länets utvecklingsprocess Innovationsloopen och förbereder idéer till den stora kraftsamlingen i juni, Mötesplats Lycksele.

Bakom dagen stod Innovationsslussen och Institutionen för Informatik vid Umeå universitet. Rubriken: Innovativ samverkan för framtiden.

– Jag ser människor från näringslivet, kommunen och landstinget, men det gör mig glad att jag även ser en massa människor jag inte riktigt vet vilka de är ännu. Det är målet – att sätta ihop spännande team av människor med olika erfarenheter och kompetensområden – det är en nyckel till nytänkande, sa processledaren Carl-Johan Orre inledningsvis.

Framtidens hälsovård 

Dagen på Fabriken på Sofiehem inleddes med frukost och kaffe till de cirka 50 deltagarna och snart fick de en presentation av processledarna, nämnde Carl-Johan Orre och Karin Danielsson Öberg, båda från Institutionen för Informatik på Umeå universitet. De gjorde en omvärldsanalys av situationen i vårdsektorn, samt gav en bild av vilka möjligheter och utmaningar ny teknik erbjuder.

– Vi vill diskutera hur vi bäst kan använda oss av ny teknik, som stöd för samverkan och interaktion, inom och mellan organisationer och även inom och mellan professioner. Den ska förbättra och förenkla, inte krångla till. Idag söker vi inte efter futuristiska visioner utan rimliga lösningar som förbättrar vardagen redan idag, sa Karin.

Framtidens hälsovård
Dohi Swedens Nicke Berglund poängterade vikten av att komma upp med OCH dela med sig av bra idéer till andra.

Efter introduktion och inspiration samlades de åtta olika grupperna för att först ventilera sina egna tidiga reflektioner och börja enas om ett gemensamt mål – en gemensam vision för vad gruppen vill adressera för problem.

De inledde med att anteckna, högt och lågt, på svarta tavlor och stora planscher – där de kastade upp idéer att bearbeta och para ihop.

Redan efter halvannan timme presenterade alla grupper inför varandra vilket problem de ville lösa och några idéer om hur det skulle ske. Det fanns redan tydliga embryon till produkter och tjänster att vidareutveckla. Här, strax innan lunchen, fick alla dessutom möjligheter att via en post it-lapp bidra till någon annans projekt med ett infall, ett tips eller en synpunkt.

”Skapa tid” var för övrigt ett mål som sattes upp av många av grupperna – att komma med lösningar som effektiviserar och förenklar vardagen och ger läkare och sjuksystrar tid över till att möta patienterna.

Efter lunch fortsatte arbetet med att konkretisera idén. Som verktyg använde varje grupp en så kallad idé-kanvas, en tom mind-map i vilken grupperna kunde fylla i svar på en rad frågor. Från Problem, till Idé/lösning, via Relevanta aktörer, Team/Kompetenser en Persona och ett tänkbart Scenario.

Den canvasen är en av de informationsbärare som skickas vidare till Mötesplats Lycksele där dessa idéer ska bli till prototyper. En annan är den storyboard som alla grupper också ritade upp – där lösningen med alla dess fördelar skulle beskrivas på ett mer grafiskt sätt.

Under eftermiddagen spelade dessutom alla grupper in en kort hisspitch inför kamera. Alla dessa åtta filmer, tillsammans med idécanvas och storyboard, kommer att presenteras som instuderingsmaterial på
www.motesplatslycksele.se, under fliken Idéverkstäder.

Förväntningar som infriades

Att deltagarna var nöjda var tydligt när de skildes åt tidigt på kvällen, nöjda med upplägget, lokalerna, maten och samarbetet. Även arrangörerna var tillfreds.

– Det här blev en riktigt intressant och spännande dag. Jag hade höga förväntningar och de infriades med råge. Jag tycker att vi idag visade att medskapande arbetssätt har en grym potential, inte bara som resurs för generera intressanta koncept, utan också som förändringskatalysator. I deltagarnas diskussioner lyfts perspektiv som är viktiga för att skapa förändringsmöjligheter som annars är svåra att sätta fingret på, menade Carl-Johan Orre.

– Jag tyckte också att dagen var mycket konstruktiv. Det var en bra blandning av deltagare, vilka bidrog med kompetens från flera områden och med många relevanta erfarenheter. Det ledde fram till åtta fantastiska förslag, som alla framstod tillgängliga i en nära framtid. Jag är otroligt nöjd med dagen, dess form och innehåll, summerade Karin Danielsson Öberg.

Nästa Idéverkstad arrangeras av Västerbottens Idrottsförbund och adresserar ”Idéer för en attraktivare och hälsosam sport- och livsmiljö”. Platsen är Skellefteå och datumet den 29 april.

Många innovativa idéer

Några av de idéer från Idéverkstad #2 som kommer att bearbetas och slussas vidare till Mötesplats Lycksele är:

Taljournalen
Taljournalen är en idé genom vilken nyttjande och utveckling av befintlig teknik för taligenkänning och automatisk textgenerering, kan skapa färdigt textmaterial för läkare och övrig vårdpersonal, att justera och signera.

Hälsostöds-appen
En app som skall ge medicinskt stöd till personal från exempelvis hemtjänst besöker boende/patienter i hemmiljö. Den identifierar ett antal värden som krävs för att avgöra status på patienten. Värdena skickas i realtid till sjuksköterskan som bestämmer eventuell åtgärd.

Privat vårdguide
Landstinget erbjuder alla västerbottningar en personlig guide som via en social media-sida håller kontakten med sina ”vänner” på sidan.
1 000 rutinerade sjuksystrar tar hand om 200 västerbottningar var vilket ger alla vuxna medborgare i länet en direktkontakt in i vårdsystemet, mer personlig och direkt än någonsin tidigare.
Vårdguiden ska inte träffa eller behandla, bara via chat guida vårdtagarna åt rätt håll, till rätt instans.

Mitt hälsoläge
Mitt hälsoläge är en webbaserad hälsoplattform där all information från vårdgivaren och från varje individ samlas. Informationen ägs av medborgaren vilket ökar och förenklar samverkan mellan olika vårdgivare och medborgaren. Genom en samlad och tydlig bild av hälsoläget ökar också medborgarens engagemang och motivation att ta ansvar för sin egen hälsa.

Hälsospelet
Genom att engagera hela familjen i ett digitalt hälsospel vill Hälsospelet motverka ökad ohälsa, främst bland barn i länet. Detta kommer att leda till hälsosammare livsstil, gemensamma aktiviteter och umgänge för hela familjen.

Individanpassade vårdmöten
Idén går ut på att ge medborgaren valmöjligheter vid vårdmöten – utifrån den egna kompetensen. Tanken är att det ska vara enkelt att komma till rätt vårdkontakt via de sätt medborgaren föredrar – besök, telefon, mobilapp, hemsida eller Skypekontakt.

Fakta om dagen

Vad: Idéverkstad #2 2014
Var: Fabriken, Umeå.
När: 2 april 2014
Hur: Workshop i åtta grupper.
Rubrik: Innovativ samverkan för framtiden
Arrangörer: Innovationsslussen Västerbotten & Institutionen för Informatik, UmU

Foto: Ingela Hjulfors Berg

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.