Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Frank bearbetar språk genom att analysera trädautomater

Publicerad 2010-11-15

För att effektivt kunna bearbeta information med hjälp av datorn används ofta hierarkiska strukturer, så kallade träd. Ett exempel är meningen ”Vädret är fint och jag har semester.”

Den svenska grammatiken delar upp meningen ”Vädret är fint och jag har semester.” på ett hierarkiskt sätt, nämligen i två satser sammankopplade med en konjunktion (och). Första satsen består i sin tur av ett subjekt (vädret) och ett predikat (är fint). Predikatet består av ett verb (är) och ett adjektiv (fint), och så vidare.

Trädstrukturen gör det möjligt att bearbeta meningen på olika sätt med hjälp av enkla program, så kallade trädautomater. Deras enkelhet är avgörande eftersom det medför att de i sin tur kan bearbetas av program.

Stora delar av Frank Drewes forskning går ut på att ta fram metoder för att automatiskt analysera en given trädautomats egenskaper, bygga om den enligt vissa regler, kombinera olika trädautomater till en eller automatiskt ta fram trädautomater enligt givna villkor. Forskningen fokuserar främst på frågor som motiveras av tillämpningar inom datoriserad språkbearbetning, ett område där trädautomater spelar en viktig roll.

Fakta om Frank Drewes

Frank Drewes föddes 1963 i den tyska staden Bremen, som är känd för sagan om Bremens stadsmusikanter och för fotbollslaget Werder Bremen. Där växte han upp och började 1984 läsa datavetenskap. 1996 disputerade han med en avhandling inom teoretisk datalogi och fick en tjänst motsvarande forskarassistent. År 2000 flyttade han till Umeå för att tillträda en tjänst som lektor vid institutionen för datavetenskap. Tre år senare antogs han som docent vid Umeå universitet. Han jobbar inom undervisning och forskning, är institutionens studierektor för forskarutbildning och leder forskningsgruppen Naturliga och formella språk.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.