Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Grönare boende med Echolog hos Bostaden

Publicerad 2011-04-08

I projektet ”Green Citizens of Europe” har studenter från Designhögskolans kurs Interactive Design under fyra veckor gjort djupintervjuer och work shops med en grupp av Bostadens hyresgäster. De hyresgäster som deltagit har en Echolog-terminal för individuell mätning installerad i sina lägenheter. Hyresgästerna har bidragit med erfarenheter av användning av terminalen.

Torsdag den 24 april presenterade studenterna tre mycket intressanta och sinsemellan olika designförslag för användarvänligt utseende på Echolog-terminalen. De tre grupperna av studenter har intervjuat hyresgäster och hållit Work shops för att testa sina förslag på hyresgäster och andra studenter. Utifrån det som framkom i intervjuerna och work shops tog studenterna sedan fram de slutliga förslagen. Studenterna presenterade förslagen för Bostadens projektansvariga.

Bostaden kommer nu att föra projektet vidare genom att låta de tre desigförslagen implementeras i Echolog-terminaler. Användarvänligheten ska sedan testas hos grupper av hyresgäster. Under 2011 gör Bostaden en referensstudie samt påbörjar genomförande studier och en mer djupgående undersökning av de olika alternativen. Det här resulterar i en bestående design som sedan kan utvecklas för framtidens Echolog som Bostaden planerar att montera in i alla sina lägenheter.

Fakta om projektet Green Citizens of Europe

Green Citizens är ett EU-projekt (ett så kallat Life+-projekt). Bostaden är en av parterna i det här stora projektet, tillsammans med Umeå kommun. ”Sustainable living and housing” (Hållbart boende) heter Bostadens delprojekt. Bostadens avgränsade del handlar framför allt om
att påverka hyresgäster att leva mer energisnålt via våra individuella mätningar för el- och vattenförbrukning.

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.