Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Handrörelser ersätter tevens fjärrkontroll

Publicerad 2010-03-21

Företaget Optronic
från Skellefteå har under 2000-talet blivit en mycket stark aktör inom teknikområdet optronik, som handlar om informationsöverföring med hjälp av ljus. Det är ett växande teknikområde där man med olika kameralösningar till exempel kan få mjölkningsrobotar att hitta kornas spenar, läsa av registreringsskyltar vid vägtullar, följa ögonrörelser och bygga lösningar för beröringsfri mätning.

Vid konferensen 
Vändpunkt 2010, då entreprenörer mötte representanter från basindustri, universitet och offentlig förvaltning, visade Optronic upp en del av sitt kunnande och deltagarna var mycket intresserade av den kamerateknik som genom att känna av handrörelser kan göra fjärrkontroller onödiga.

3D-kamerateknik ersätter fjärrkontroll 

3D-kamerateknik kan komma att ersätta fjärrkontrollen till teven och med hjälp av handrörelser ska det bli möjligt att bläddra bland sidor på internet. Emil Hällstig, forskningssamordnare vid Adopticum, visar hur tekniken fungerar.

 

Optronik nästa stora utvecklingsområde

Rickard Åström, vd för Optronic, är övertygad om att optronik kommer att bli ett av det snabbast växande forsknings- och utvecklingsområdena inom de närmast åren.

– 1900-talet var elektronikens århundrade och 2000-talet tillhör optroniken, menar Rickard Åström.

Det finns idag omkring 250 optronikföretag i landet och företaget Optronic är ledande bland dem. Men att vara störst i Sverige är inte nog.

– Vi strävar efter att bli bäst i världen, någon annan ambition resulterar i att man som företag halkar efter, slår Rickard Åström fast utan vare sig blygsel eller tvekan.

Växer med samverkan

För att lyckas med en sådan kraftfull målsättning behöver man ha innovationssystemen och övriga aktörer med sig. Rickard Åström tror på att samverkan kan få branschen att växa snabbare. Därför är Optronic själva med och driver på denna utveckling. Med bidrag från Sparbanksstiftelsen och ProcessIT Innovations har man startat stiftelsen Adopticum, som ska samla aktörer inom norra Sverige kring optronik. Syftet är att sprida kunskap om tekniken, inventera de behov som finns och föra samman företag, forskare vid universiteten i Umeå och Luleå och regionens basindustrier.

Samverkan med forskningen är viktig och Adopticum leds av en forskningssamordnare med rötter i egen forskning, Emil Hällstig. Liknande initiativ behöver tas på nationell och internationella nivå, menar Rickard Åström.

Behöver nationell forskningsstrategi

På europeisk nivå har man redan tagit beslutet att optronik ska vara en av de fem centrala forskningsområdena och i Sverige behövs nu också en samlande forskningsstrategi där optronikområdet behöver komma fram.

– Vi måste bestämma oss inom vilka områden vi skall säkerställa vår spets. Vi måste prioritera och vi måste ha modet att välja bort, menar Åström.

Effektiv prioritering för ökad tillväxt

Åström anser att den behovsmotiverade forskningen skall styras av företagen, och inte tvärtom som det till stor del är idag. Det är en åtgärd som skulle öka effektiviteten i att föra ut forskningsresultat till produkter vilket skulle leda till ökad tillväxt.

Att dessutom i de offentliga innovationssystem göra tjänsteföretagen till en resurs som bidrar till att utveckla framgångsrika produkter, skulle minska tiden till marknaden och utveckla tjänsteföretagen till att inta en internationell tätposition.

Vägen är utstakad, genom samverkan inom olika innovationssystem, en ny nationell strategi och en effektivare prioritering ska optronik bli ett ännu starkare teknikområde, vilket kommer att skapa tillväxt i regionen och nationellt.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.