Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Lyckad satsning på riskhantering för finanshandel

Publicerad 2013-11-20

Jonas Engman, 35 år, tillträdde som ny vd för
Cinnober North
i Umeå i början av hösten 2013 efter fem år som utvecklare inom företaget. När InfoTech Umeå kommer på besök till Cinnobers kontor i Umeå för en rundvandring kan Jonas visa på en verksamhet som stadigt växer, inte minst för att finansmarknaden kräver nya produkter kring riskhantering.

Riskhantering

Cinnober är ett företag som inom sitt område ligger i absolut världsklass. Det gäller inte minst inom riskhantering för finansiella marknader, vilket blivit en växande uppgift för de 50 utvecklarna på Cinnobers kontor i Umeå.

Jonas stannar till vid några bord där en grupp utvecklare sitter nära varandra. Här berättar han hur riskhantering blivit allt viktigare inom finansiell it, inte minst efter den finanskris som lamslog världen 2008. Finansmarknaden har efter det fått tydligare och hårdare regleringar samtidigt som de interna kraven hos de finansiella aktörerna ökat.

– På Cinnober gjorde vi efter finanskrisen en fokuserad satsning på det som kallas clearingsystem, berättar Jonas Engman.

Clearing är den process som tar vid efter att en så kallad trade ägt rum och det är egentligen då som den underliggande transaktionen ska slutföras och pengar ska byta händer.

Veta var riskerna finns

– I den processen måste man veta var risker finns, vem som är exponerad mot vad och hur affären ska slutföras även om exempelvis köpare eller säljare är insolvent vid tillfället. London Metal Exchange har valt att bygga sitt eget clearinghus och valde då vår produkt för detta och idag har vi flera andra clearingkunder. Satsningen slog med andra ord väldigt väl ut, fortsätter Jonas Engman.

Det innebär att utvecklarna på Cinnobers kontor fått allt fler uppgifter inom utveckling av system för tillsyn och kontroll. Stävjande av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan har blivit ledstjärnor samtidigt som insatser krävs för att möta växande hot från it-attacker.

– Vi deltar just nu i ett mycket spännande projekt kring detta tillsammans med MarkitSERV som byggt system för OTC-marknaden, säger Jonas Engman.

– Just MarkitSERVs Credit Centre som vi bygger tillsammans med dem brukar kallas för "pre trade credit check" och är alltså en process som görs innan en trade görs för att minska risken vid affär. Vi tror att behovet av liknande system kommer att öka och vi ser en stor potential att med den erfarenhet vi fått av MarkitSERV-projektet göra liknande affärer. 

I världsklass

Ett bevis för att Cinnober och Umeåkontoret ligger i världsklass inom detta område kom i oktober när MarkitSERV utsågs av Financial News till “Most Innovative New Data Product/Service”, en utnämning som Cinnober har en viktig del i eftersom företaget utvecklat infrastrukturen för Markits produkt.

Flyglinje London – Umeå

Men den internationella prägeln på Cinnober i Umeå innebär också att kraven på goda kommunikationer till och från staden är stora. Umeåkontorets utveckling av system för bland annat London Metal Exchange innebär att man ofta har internationella gäster på plats i Umeå. Att erbjuda dessa en direkt flyglinje in till Umeå ligger högt upp på önskelistan för Cinnober.

– Vi behöver en direkt flyglinje mellan London och Umeå. Omvägen över Stockholm är inte bra, förklarar Jonas Engman.

Men även om det är på den globala marknaden som Umeåkontoret konkurrerar så satsar företaget på att bygga upp sitt lokala kontor i norr.

– Vi ser vår närvaro i Umeå som en långsiktig satsning, säger Jonas Engman.

– Umeå har alltid varit en it-tät stad med ett bra universitet. Många trivs i Umeå och vill bo kvar här. Det gör att vi har kunnat behålla vår personal och skapa kontinuitet vilket ger oss starka konkurrensfördelar, fortsätter Jonas Engman.

Satsningen på Umeå märks tydligt. Företaget flyttar under 2014 in i nya större lokaler i centrala Umeå, ett traineeprogram har startats för att ge nya talanger plats och samarbetet med Umeå universitet ökar. 

Spetsutbildning inom finansiell it

Jonas Engman, som själv läst teknisk fysik på Umeå universitet, är särskilt glad över att Handelshögskolan, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och institutionen för datavetenskap ser över en spetsutbildning som leder till finansiell it.

– Umeå universitet har varit oerhört samarbetsvilligt i att försöka hitta ny inriktning på utbildningar så att de passar in mot finansiell it. Vi har fått ett mycket bra gensvar, säger Jonas Engman.

Planerna på ett finansiellt it-centrum i Umeå är också något som ligger högt upp på Cinnobers agenda. Jonas ser flera fördelar med att också andra företag kan ingå i ett sådant finansiellt it-kluster. Konkurrens ser han som något i grunden bra. Det kan innebära att andra företagen kan bli partners och Jonas ser framför sig hur man tillsammans kan göra Umeå till en starkare stad, något som alla tjänar på.

– Det här är något som hela Umeå stad kan vara med och driva, betonar Jonas Engman.

Fakta om Cinnober

Moderbolaget Cinnober Financial Technology grundades 1998 och har idag närmare 200 anställda vid huvudkontoret i Stockholm. Våren 2012 förvärvade Cinnober den japanska investmentbanken Nomuras utvecklingsbolag i Umeå och bildade Cinnober North. Hela personalstyrkan om dryga 30-talet teknikspecialister följde med vid övergången och verksamheten har därefter kontinuerligt fortsatt att expandera och består idag av ett 50-tal anställda i Umeå.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.