Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Hanterar stora datakällor med Business Intelligence

Publicerad 2012-11-19

– Med
Business Intelligence Fridays
har vi skapat ett koncept som kan innehålla olika seminarier, berättar Sarah Rhén, ansvarig för Sogetis BI-Center i Umeå.

Begreppet Business Intelligence är ett samlingsnamn för olika former av beslutstöd, oftast i större företag och organisationer med behov av system för hantering av information och analys av processer. Det handlar om att systematiskt samla in information för att kunna förutse och anpassa verksamheten till olika förändringar. Här ingår insamling, bearbetning, analys, sammanställning, presentation och lagring av information.

– BI-lösningar passar till exempel företag som måste få tag på information så fort den uppstår ute i verksamheten. Banker är ett exempel. Med en BI-lösning kan de göra en bättre rapportering till myndigheter, förklarar Sarah Rhén.

– Det handlar också om att man har rätt underlag för att ta beslut. Utifrån bättre information kan man få högre kvalitetet när system samkörs, säger Per Bergman, ansvarig på Sogeti i Umeå.

Gästföreläsare vid den Business Intelligence Friday som Sogeti i Umeå bjöd in till i förra veckan var Klas Eckervald, Enterprise Architect, Teradata EMEA, som bland annat talade kring begreppet Big Data och presenterade nya synsätt och mönster för att hantera den utmaning som nya stora datakällor ställer företag och organisationer inför. Det blir då allt vanligare med ett datacentriskt snarare än applikationcentriskt perspektiv vid utveckling av lösningar för dataanalys.

Ett trettiotal deltagare fanns med under förmiddagen och Sogeti utlovar att fler tillfällen till Business Intelligence Friday kommer att erbjudas framöver.

Text och foto: Mikael Hansson

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.