Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Här är framtidens vinnare

Publicerad 2013-10-31

På Berns Salonger i Stockholm samlades nyligen medierådgivare, medierepresentanter och branschfolk för att lyssna på föreläsningar om mediebranschens utveckling och framtid. Mediedagen är ett årligt återkommande arrangemang med syfte att behandla medieindustrins visioner, teknologier och synergier. Arrangör är branschtidningen Dagens Media tillsammans med Talentum Event.

Inne på Berns haglar det av buzz-words:  m-commerce, second screen, content marketing och big data. På ytan handlar det om kombinationen mellan mediabäraren (tidningar, tv, internet mm) och annonsformat. Men i grund och botten är det snarare frågan om djuplodande analyser i mänskligt beteende, förändrade konsumtionsmönster och nya sätt att nå fram med sitt budskap när antalet kanaler och brus bara ökar. Därför handlar det också om statistik, teknik och den nya tidens framtidsyrken.

Mobilt konsumentbeteende

Dagens första pass handlar om hur vi använder mobilen idag. Nils Andersson Wimby, byråchef på Isobar, menar att det idag finns fler som använder mobiltelefoner i världen än de som använder tandborstar. Dessutom menar han att dagens smartphones har mer datakraft än vad hela NASA hade 1969 vid månlandningen.

Många av oss vet att vi använder mobilen alltmer som ett verktyg. Idag görs i Sverige nära 30 procent av alla sökningar via mobiltelefonen. Motsvarande siffra för bara två år sedan är 6 procent.

En stor utmaning just nu är att lyckas göra affärer via mobilen, även kallat m-commerce. E-handel helt enkelt.

Second screen

Som begreppet antyder handlar det om att vi i vår mediekonsumtion allt oftare har två eller fler skärmar (multiscreen) framför oss. I tv-soffan har hela 79 procent av tittarna en andra skärm nära sig, oftast en smartphone eller en surfplatta. Många använder sin second screen för att leta upp mer information kring programmet de tittar på eller för att söka annan förströelse i reklampausen. 51 procent av second screen-beteendet är konkurrerande med tv-tittandet och 33 procent är relaterander/kompletterande.

Utmaningen här är att hitta synergier och skapa engagemang. Inom en snar framtid kommer fler och fler program att utnyttja den möjliga interaktivitet som detta beteende möjliggör.

Här finns helt klart en mångmiljardindustri för de aktörer som är framsynta och vi får hoppas att Umeåregionens kreativa IT-bolag ser möjligheterna att vara delaktiga och i framkant.

Content Marketing

Att vi blir alltmer reklamtrötta är ingen nyhet. Därför blir det allt viktigare för företag som vill kommunicera ut sitt budskap om produkter och tjänster att göra det på kompletterande sätt. Anders Rask är vd på OTW Communication och har content marketing som huvudverksamhet på uppdrag av sina klienter. Här handlar det om allt från kundtidningar, tv-program och innehåll till webbplatser.

– Vårt uppdrag är att skapa innehåll som målgruppen vill ha. Det ska vara sådant som de själva söker upp eller som de gärna läser. Därför är det också viktigt att välja rätt ton och vara informativ istället för "säljig", säger Anders Rask.

Content marketing ska vara ett komplement till övrig marknadsföring och syftet är därför att det ska leda till köp. Däremot handlar det mer om att vara vägledande och att det ska ge svar på de frågor som den potentiella kunden kan ha. Än är content marketing ett relativt nytt begrepp, även om många har arbetat med metoden länge. Däremot handlar det om en marknadsföringsmetod som helt klart tar mer mark och förväntas växa kraftigt.

Big data

Den med mest information vinner? Nja, kanske inte. Men den som lyckas sammanställa och tolka den bäst är en troligare vinnare. Staffan Hultén är medgrundare till RAM och arbetar med big data och statistik. Staffan menar att den snara framtidens rockstjärnor är de som om några år arbetar med att behandla, sammanställa och tolka informationen från big data.

Big data handlar om insamling av uppgifter (från egna och/eller andras källor), sammanställa, jämföra och tolka dessa. Ett exempel som Staffan Hultén nämnde var att ledningen från Walmart köpte in satellitbilder över deras varuhusparkeringar för att kontrollera fyllnadsgraden. Genom att avläsa dessa för olika perioder har man lyckats "förutspå" kvartalsrapporter innan de har blivit klara. Big data handlar alltså om att vara ett affärsstöd.

Om drygt sex år, 2020, kommer produktionen av data att vara 44 gånger så stor som idag. Behovet av kompetens inom området är närmast explosionsartad.

Sammanfattningsvis får vi hoppas att utbildningar på Umeå universitet tidigt satsar på att rikta kurser mot dessa ämnen. I Umeå har vi goda nätverk, kluster och intressanta företag som ser möjligheterna och har god kompetens. Nätverka, samverka, våga och vinn – vi har chansen!

Text och foto: Joachim Ljungquist

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.